zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Poradnik VAT nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Odliczanie podatku naliczonego po centralizacji

Samorządowy zakład budżetowy wykonuje m.in. prace zlecone przez gminę polegające na utrzymaniu dróg i ulic (np. odśnieżaniu dróg, chodników, stawianiu znaków drogowych, naprawianiu nawierzchni dróg) oraz zieleni (np. koszeniu trawy). Z tego tytułu przed centralizacją rozliczeń zakład budżetowy wystawiał faktury i opodatkowywał podatkiem VAT ww. czynności. Po centralizacji rozliczeń na gminę jest wystawiana nota (czynności te pozostają poza zakresem ustawy o VAT). Czy w tej sytuacji można odliczyć cały podatek naliczony od dokonanego zakupu, np. paliwa do sprzętu, którym samorządowy zakład budżetowy będzie odśnieżać ulice?

W związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT, dana jednostka samorządu terytorialnego (a nie jej jednostka budżetowa czy też zakład budżetowy) staje się podatnikiem podatku VAT, zobowiązanym do jego rozliczania. Natomiast czynności (przed centralizacją rozliczeń podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT) dokonywane pomiędzy jednostkami budżetowymi czy zakładami budżetowymi a jednostką samorządu terytorialnego (np. gminą) nie stanowią już sprzedaży opodatkowanej i nie powinny być dokumentowane fakturami. Obrót między gminnymi jednostkami organizacyjnymi należy obecnie traktować jako obrót wewnętrzny niepodlegający ustawie o VAT.

Trzeba jednak mieć na względzie, że to, iż prowadzona przez gminę działalność publicznoprawna (np. świadczenie nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych danej jednostki organizacyjnej gminy) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2016 r., nr 0461-ITPP1.4512.799.2016.1.DM). Tym samym wszelkie zakupy dokonywane w związku z realizacją przez gminę zadań własnych w charakterze organu władzy publicznej na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu.

Warto też zauważyć, że o kwalifikacji danych wydatków (tj. czy są one związane z działalnością gospodarczą gminy jako podatnika VAT, czy też z działalnością gminy jako organu władzy publicznej) nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy gminą a jej jednostkami organizacyjnymi. Istotne znaczenie ma bowiem, do jakiej działalności jednostki samorządu terytorialnego, dane wydatki zostaną wykorzystane. Jeżeli będą służyły wyłącznie działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT, to gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Gmina ma bowiem prawo skorzystać z uprawnienia do odliczenia VAT tylko w takim zakresie, w jakim zakupione towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, o czym stanowi art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zaś jeśli określone wydatki będą służyły obu rodzajom działalności prowadzonej przez gminę i nie będzie możliwości przyporządkowania ich w całości do działalności gospodarczej, gmina będzie zobowiązana przy ich odliczaniu stosować prewspółczynnik, do którego odwołuje się art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe i odpowiadając na pytanie Czytelnika w kwestii odnoszącej się do prawa odliczenia podatku naliczonego przez gminę z tytułu zakupu paliwa do sprzętu, którym samorządowy zakład budżetowy będzie odśnieżać ulice/chodniki konieczne jest ustalenie, jakiej działalności ten wydatek będzie służył. Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zadania własne gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmują m.in. sprawy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

W związku z powyższym zakupione paliwo będzie wykorzystywane do sprzętu używanego do odśnieżania ulic i chodników, do realizacji zadań publicznych gminy pozostających poza zakresem opodatkowania VAT. W tym przypadku gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT, a więc dokonując zakupów związanych z tą działalnością, nie może w ogóle skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr IBPP2/4512-284/16/EJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 r., nr 1061-IPTPP1.4512.556.2016.1.RG).

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60