zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Sposób fakturowania po centralizacji rozliczeń JST

Do Ministra Rozwoju i Finansów trafiła interpelacja poselska nr 11036 dotycząca m.in. sposobu rozliczania podatku VAT przez samorządy i utworzone przez nie jednostki organizacyjne. Autorkę interpelacji interesowała m.in. kwestia, czy po centralizacji rozliczeń w VAT jednostek samorządu terytorialnego (JST) możliwe jest uznanie, że sprzedającym usługi jest zakład aktywności zawodowej, skoro fakturę wystawia gmina w imieniu tego zakładu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację przypomniał, że z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.). Została ona uchwalona w związku z koniecznością realizacji wyroku TS UE z dnia 29 września 2015 r., w sprawie C-276/14.

Podsekretarz zwrócił uwagę, że wprawdzie wyrok TS UE nie dotyczył samorządowych zakładów budżetowych, jednak tezy w nim zawarte znajdują odpowiednie zastosowanie do samorządowych zakładów budżetowych, co potwierdził NSA w składzie 7 sędziów w uchwale z dnia 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15.

Inaczej mówiąc, od dnia dokonania centralizacji rozliczeń to jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem VAT (wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi), a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe. W związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST.

Resort wskazał, że od dnia centralizacji JST jest zobowiązana do wystawiania faktur na zasadach ogólnych, zamieszczając na nich w szczególności swój NIP oraz adres rejestracyjny (adres siedziby urzędu obsługującego JST). Faktury mogą dodatkowo zawierać dane jednostki organizacyjnej (np. określenie nazwy i formy jednostki oraz jej adresu), która faktycznie dokonuje czynności udokumentowanej fakturą (sprzedaży towarów i usług). Tak wystawiona faktura będzie stanowiła podstawę do ujmowania jej w księgach i dokumentacji prowadzonej przez jednostkę organizacyjną, tj. w tym przypadku zakład aktywności zawodowej. Podobne zasady obowiązują przy fakturach wystawianych na rzecz JST (lub jej jednostek organizacyjnych). Faktury powinny być wystawiane na JST, z ewentualnym wyszczególnieniem danych jednostki organizacyjnej, której dotyczy nabycie towarów i usług udokumentowane daną fakturą.

Tak wynika również z broszury informacyjnej z dnia 24 listopada 2016 r. zatytułowanej "Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60