zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

VAT od czynności oddania nieruchomości w zamian za podatek

Przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie stanowi, co do zasady, odpłatnej dostawy towarów podlegającej VAT. Tak wynika z wyroku TS UE z dnia 11 maja 2017 r., w sprawie C-36/16.

Polska spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami we wniosku o interpretację wskazała, że celem uregulowania zaległości podatkowych, do uiszczenia których była zobowiązana, wystąpiła do gminy z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesienie na rzecz gminy własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w zamian za rzeczone zaległości, na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej. Umowa ta została zawarta w lutym 2013 r. i doprowadziła do częściowego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego równocześnie z przeniesieniem własności wspomnianej nieruchomości na rzecz gminy. Zdaniem podatnika (spółki) transakcja ta nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

Organ podatkowy uznał stanowisko to za nieprawidłowe. Podatnik wniósł skargę do WSA, który uchylił interpretację. Skargę kasacyjną wniósł Minister Finansów. NSA postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym, czy przeniesienie własności nieruchomości gruntowej (rzeczy) przez podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Jak wyjaśnił TS UE, w omawianej sprawie istnieje stosunek prawny między dostawcą nieruchomości a jej odbiorcą, taki jak stosunek łączący wierzyciela i dłużnika. Jednakże obowiązek zapłaty spoczywający na podatniku jako na dłużniku z tytułu zobowiązania podatkowego względem organu podatkowego jako wierzyciela tego zobowiązania ma charakter jednostronny, ponieważ zapłata podatku przez tego podatnika skutkuje wyłącznie ustawowym wygaśnięciem tej zaległości, nawet jeśli dokonuje on tej zapłaty poprzez przekazanie nieruchomości.

Podatek stanowi bowiem obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane z urzędu przez władzę publiczną od środków osób objętych jej kompetencją podatkową. Świadczenie takie, niezależnie od tego, czy dotyczy kwoty pieniężnej, czy rzeczy, nie rodzi zobowiązania ze strony władzy publicznej do jakiegokolwiek świadczenia ani, w rezultacie, świadczenia wzajemnego ze strony podatnika.

Przy czym TS UE zauważył, że w odniesieniu do omawianej transakcji nie można wykluczyć, iż podatnik dokonał już, w ramach swego statusu, odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nieruchomości, w związku z czym przekazanie to może być uznane, zgodnie z art. 16 dyrektywy o VAT, za podlegające opodatkowaniu jako nieodpłatne przekazanie towarów.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60