zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Dokumentowanie transakcji, w której uczestniczy JST

W odpowiedzi z 4 kwietnia 2017 r., nr PT10.054.8.2017.WLI.201E na interpelację poselską nr 11036, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) wypowiedział się m.in. na temat, czy po centralizacji rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego (dale: JST) możliwe jest uznanie, że sprzedającym usługi jest zakład aktywności zawodowej, skoro fakturę wystawia gmina w imieniu tego zakładu.

MF przypomniało, że z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.). 

Dokumentowanie transakcji, w której uczestniczy JST Została ona uchwalona w związku z koniecznością realizacji wyroku TSUE z 29 września 2015 r., w sprawie C-276/14. Wyrok ten nie dotyczył wprawdzie samorządowych zakładów budżetowych, jednak tezy w nim zawarte znajdują odpowiednie zastosowanie do samorządowych zakładów budżetowych. Potwierdził to NSA w składzie 7 sędziów w uchwale z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/1.

MF podkreślił, że z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń to JST (gmina, powiat, województwo) przejęła obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe). W związku z powyższym, od dnia centralizacji JST jest zobowiązana do wystawiania faktur na zasadach ogólnych, zamieszczając na nich w szczególności swój NIP oraz adres rejestracyjny (adres siedziby urzędu obsługującego JST). Faktury mogą dodatkowo zawierać dane jednostki organizacyjnej (np. określenie nazwy i formy jednostki oraz jej adresu), która faktycznie dokonuje czynności udokumentowanej fakturą (sprzedaży towarów i usług). Tak wystawiona faktura będzie stanowiła podstawę do ujmowania jej w księgach i dokumentacji prowadzonej przez jednostkę organizacyjną, tj. w tym przypadku zakład aktywności zawodowej. Podobne zasady obowiązują przy fakturach wystawianych na rzecz JST (lub jej jednostek organizacyjnych). Faktury powinny być wystawiane na JST, z ewentualnym wyszczególnieniem danych jednostki organizacyjnej, której dotyczy nabycie towarów i usług udokumentowane daną fakturą.

Takie same wytyczne w sprawie rozliczeń VAT przez JST zawiera broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. pt. "Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego" zamieszczona na stronie internetowej MF (www.mf.gov.pl).

Więcej przeczytasz w Najważniejsze informacje wynikające
z tej broszury omówiliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 4 z 1.02.2017 r.
na str. 23-25

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60