zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Poradnik VAT nr 13 (445) z dnia 10.07.2017

Sprzedaż usług stołówkowych

Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Usługi stołówkowe świadczy również na rzecz rodzin nauczycieli i pracowników administracyjnych, uczniów, nauczycieli i personelu innych szkół oraz emerytów tj. byłych nauczycieli placówki. Czy taka sprzedaż korzysta ze zwolnienia z kasy?

Generalnie podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże część podatników zwolniona jest z tego obowiązku.

I tak, sprzedaż usług związanych z wyżywieniem może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania, jeśli usługi te świadczone są na zasadzie określonej w poz. 46 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Przywilej ten dotyczy usług stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Zatem, w przypadku gdy stołówkę szkolną prowadzi szkoła, a obiady wydawane są uczniom, nauczycielom i personelowi, oraz uczniom i personelowi innej placówki oświatowej, to usług stołówkowych nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej.

Takiego też wyjaśnienia udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w dniu 9 maja 2017 r. wydał interpretację indywidualną nr 0112-KDIL-2-2.4012.22.2017.1.EW. Dyrektor KIS wyjaśnił, iż: "(...) W stosunku do uczniów z innej Szkoły Podstawowej, podobnie jak w przypadku uczniów własnych Szkoły Podstawowej, Wnioskodawca świadczy usługę stołówki w związku z czym wskazać należy na (...) zwolnienie przedmiotowe na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

Jak wynika z poz. 46 załącznika do rozporządzenia, ze zwolnień korzystają usługi stołówek w szkołach, przedszkolach (publicznych i niepublicznych), szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez te placówki. Ten warunek w przedmiotowej sprawie jest spełniony bowiem usługa stołówkowa (w szkole, która nie ma swojego zaplecza gastronomicznego) jest świadczona w tej szkole, przez ten podmiot. Dalej wymieniony jest warunek ograniczający dostęp tych stołówek tylko do uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Tym samym, spełniony jest również warunek podmiotowy tego zwolnienia, bo usługa stołówki świadczona jest na rzecz uczniów własnych Szkoły Podstawowej oraz uczniów z innej Szkoły Podstawowej. (...)"

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-831/15-5/AD stwierdził, że: "(...) świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe na rzecz swoich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. (...)"

Odnosząc się do możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług stołówkowych, z których korzystają emeryci (byli nauczyciele szkoły), Dyrektor IS w Poznaniu ww. interpretacji uznał, że usługobiorcy ci nie mieszczą się wśród osób wymienionych w poz. 45 (obecnie w poz. 46) załącznika do rozporządzenia. W konsekwencji, usługi stołówkowe świadczone na ich rzecz muszą być rejestrowane w kasie fiskalnej.

Jeśli chodzi natomiast o sprzedaż posiłków dla członków rodzin nauczycieli to, zdaniem redakcji, można uznać, że w tym przypadku sprzedaż taka mieści się w czynnościach określonych w poz. 46 załącznika, w związku z czym stołówka może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 września 2015 r., nr IPPP2/4512-619/15-5/MT: "(...) Wnioskodawca wskazuje, że pracownicy Spółki są uprawnieni do nabycia dodatkowych Pakietów, których beneficjentami będą wskazane przez nich osoby z ich dalszej rodziny. Koszt takiego dodatkowego Pakietu jest ponoszony przez pracownika, opłatę za nabywane Pakiety dla osób z dalszej rodziny Spółka potrąca z wynagrodzenia pracownika.

Wobec powyższych okoliczności należy stwierdzić, że bez znaczenia jest to, że pracownik może nabywać ww. usługi dla członków swojej rodziny. W rozpatrywanej sprawie istotne jest to, że transakcji zakupu ww. usług dokonuje pracownik Wnioskodawcy i z jego wynagrodzenia potrącana jest należność.

Zatem, należy stwierdzić, że usługi medyczne, które Wnioskodawca sprzedaje na rzecz swoich pracowników są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wynikającym z poz. 35 załącznika do rozporządzenia. Tym samym, sprzedaż przez Wnioskodawcę usług na rzecz własnych pracowników, nie podlega obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokumentowania za pośrednictwem kasy rejestrującej wydania pakietów medycznych na rzecz pracowników, ani także na rzecz członków rodzin pracowników. (...)"

Pomimo, iż ww. wyjaśnienie dotyczy "starego" stanu prawnego (obowiązującego w 2015 r.) oraz sprzedaży pracownikom i ich rodzinom pakietów medycznych, to wnioski z niego wynikające mogą być również pomocne w rozpatrywanej sprawie.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60