zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Poradnik VAT nr 13 (445) z dnia 10.07.2017

Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw

Szkoła pobiera opłatę od osób prywatnych (uczniów) za wydanie duplikatów świadectw. Czy taką czynność powinniśmy zarejestrować w kasie rejestrującej?

Aby prawidłowo udzielić odpowiedzi na zadane przez podatnika pytanie, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy czynność wydawania przez placówkę oświatową duplikatów świadectw podlega opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnienie tej kwestii odnajdujemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lutego 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.918.2016.2.EJ. Rozstrzygana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wydawania przez gminę za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji i świadectw.

Powołując się na obecnie obowiązujące przepisy w sprawie VAT, organ podatkowy uznał, że: "(...) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówek oświatowych (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji uczniowskiej (szkolnej) potwierdza okoliczność nauki w szkole).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że czynność podlega opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca - w odniesieniu do opisanych czynności wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich (szkolnych) oraz świadectw - wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (podkreślenie redakcji). Świadczy bowiem w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym) odpłatne usługi, a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym - co również należy podkreślić - istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez placówki oświatowe podlegające pod Gminę. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są uczniowie, słuchacze i absolwenci. (...)

Należy zatem stwierdzić, że Gmina wydając za pośrednictwem placówek oświatowych duplikaty legitymacji oraz świadectw, działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania nie jest objęta regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. (...)"

Skoro czynność wydawania duplikatów świadectw podlega opodatkowaniu VAT, to tym samym - co do zasady - podlega ewidencji w kasie fiskalnej.

Zwrócić należy uwagę, iż organ podatkowy w ww. wyjaśnieniu wskazał, iż szkoły w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa, które to czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi.

Zgodnie z § 2 ust. 1 obowiązującego do końca 2017 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień, bez względu na wysokość osiąganych obrotów zwolniona z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej jest sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Pod pozycją 32 tego załącznika wymienione są "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU ex 85) - z wyłączeniem:

  • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
     
  • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
     
  • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Opłaty pobierane przez szkołę za czynności wystawienia duplikatów mieszczą się w zakresie podstawowej działalności podatnika - świadczenia usług edukacyjnych i zdaniem redakcji należy je sklasyfikować w PKWiU pod symbolem 85.60.10.0 "Usługi wspomagające edukację".

W związku z tym, usługi te mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60