zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017

Kontrowersyjne stosowanie indywidualnego prewspółczynnika przez gminy

Na temat stosowania indywidualnego prewspółczynnika przez gminy pisaliśmy na łamach naszego czasopisma niejednokrotnie. W niniejszym artykule odniesiemy się do tej kwestii przez pryzmat korzystnych dla gmin wyroków sądów administracyjnych.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
BI nr 32 z 10.11.2016 r. na str. 22-23
oraz w BI nr 27 z 20.09.2016 r. na str. 25-27

Ustawowe regulacje dotyczące prewspółczynnika

Jeśli nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności opodatkowanych (czyli do czynności dających prawo do odliczenia VAT), podatnik ma prawo do odliczenia jedynie tej kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia.

Od 1 stycznia 2016 r. - jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane i czynności pozostające poza działalnością gospodarczą - proporcjonalne odliczenie VAT może być dokonywane za pomocą prewspółczynnika ustalonego na podstawie art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT. Ponadto, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193) wskazano sposób obliczania prewspółczynnika m.in. dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej, zakładu budżetowego). Ustawodawca zastrzegł jednak, że w przypadku, gdy podatnik - dla którego sposób określenia prewspółczynnika wskazuje ww. rozporządzenie - uzna, że wskazany w nim sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji (patrz: art. 86 ust. 2h ustawy o VAT).

Stanowisko organów podatkowych i WSA

Jak już pisaliśmy niejednokrotnie na łamach naszego czasopisma, organy podatkowe stoją na stanowisku, że indywidualnie ustalany przez gminy prewspółczynnik nie oddaje specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego nakazują stosowanie prewspółczynnika wskazanego w ww. rozporządzeniu.

Na korzyść gmin - w kwestii możliwości stosowania indywidualnego prewspółczynnika - orzekały jednak sądy administracyjne (patrz wyroki WSA: w Łodzi z 16 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 1014/16 i w Rzeszowie z 5 października 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 493/17, orzeczenia nieprawomocne). Drugi z ww. wyroków omawiamy szczegółowo w dodatku nr 33 do BI "Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane". W obu wyrokach wskazano, że:

  • art. 86 ust. 2h ustawy o VAT wynika, że ustawodawca pozostawił podatnikowi prawo wyboru sposobu określenia proporcji, aby mógł on wybrać sposób najbardziej reprezentatywny w odniesieniu do konkretnego wydatku;
     
  • gmina nie jest zobowiązana do stosowania jednego prewspółczynnika odnoszącego się do całokształtu jej działalności - w zależności od rodzaju poniesionych wydatków właściwe mogą być inne sposoby określenia proporcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, WSA w Łodzi przyznał rację gminie, która świadcząc usługi wynajmu części pomieszczeń świetlicy miejskiej, do wyliczenia indywidualnego prewspółczynnika chciała zastosować kryterium powierzchni budynku (w celu odliczania VAT od wydatków inwestycyjnych np. na remont dachu). Z kolei WSA w Rzeszowie przychylił się do zaproponowanego przez gminę sposobu określenia proporcji opierającego się na stosunku dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do odbiorców zewnętrznych do całości dostarczanej wody i odebranych ścieków do wszystkich odbiorców (tj. do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych). Wskaźnik ten miał służyć do odliczania VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych na infrastrukturę wodno-ściekową.

Argumenty WSA są jak najbardziej słuszne i - co istotne - możliwość stosowania innego prewspółczynnika, niż określony w rozporządzeniu, wynika z przepisów ustawy o VAT. Powyższe korzystne wyroki dają gminom nadzieję na wygranie ewentualnego sporu z organami podatkowymi na drodze sądowej. Należy jednak mieć na uwadze, że wyroki te są nieprawomocne i nie wiadomo, czy NSA zajmie takie samo stanowisko w omawianej kwestii.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60