zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe

Szkoła pobiera opłatę od osób prywatnych (uczniów) za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT? Jeśli tak, to jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować?

Generalnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kwestia opodatkowania VAT czynności wydawania przez placówkę oświatową duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych była przedmiotem rozważań m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawartych w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.456.2017.1.AD. Rozstrzygana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wydawania przez powiat za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji i świadectw.

Powołując się na obecnie obowiązujące przepisy w sprawie VAT, organ podatkowy uznał, że: "(...) Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). (...)"

Ponadto, Dyrektor KIS wyjaśnił, że: "(...) w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca - w odniesieniu do opisanych czynności wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych - wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Świadczy bowiem w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym) odpłatne usługi, a więc wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy tym - co również należy podkreślić - istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami, a usługami świadczonymi przez jednostkę organizacyjną podlegającą pod Powiat. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są uczniowie, słuchacze i absolwenci.

Tym samym uzyskiwane opłaty są niczym innym jak wynagrodzeniem wnoszonym na poczet świadczenia usług dokonywanych przez Powiat za pośrednictwem jego jednostek organizacyjnych. Tak więc świadczenie przez Powiat usług za odpłatnością stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, czynność podlegającą opodatkowaniu (podkreślenie redakcji). (...)"

W związku z tym, że czynność wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych podlega opodatkowaniu VAT, to w świetle stanowiska zawartego w przytoczonej interpretacji korzysta ona ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu (w stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2017 r.) zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w zakresie kształcenia i wychowania.

Jak czytamy w ww. interpretacji w tym zakresie: "(...) jednostka, o której mowa we wniosku, posiadająca status jednostki objętej systemem oświaty, spełnia podmiotową przesłankę dla zwolnienia z opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.

Zatem Powiat wydając, za pośrednictwem wskazanych jednostek budżetowych duplikaty legitymacji oraz świadectw, działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania, nie jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 powołanej ustawy. Przy czym, czynności te korzystają - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy - ze zwolnienia od podatku. (...)"

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60