zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Do końca 2015 r. instytucje kultury muszą dokonać korekty funduszu

W związku ze zmianą przepisów jesteśmy zobowiązani dokonać przeksięgowania niezamortyzowanej wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Na jaki dzień ustalić niezamortyzowaną wartość tych aktywów oraz jakich zapisów dokonać w księgach rachunkowych?

Nowe prawo 30 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505), zwana dalej ustawą deregulacyjną. Zmieniła ona m.in. niektóre przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406). Przepisami art. 22 ustawy deregulacyjnej wprowadzono konieczność korekty funduszu instytucji kultury. Zobowiązuje on do przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości, niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury. Przeniesienie, o którym mowa wyżej, ma nastąpić nie później niż na dzień 31 grudnia 2015 r.

Przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca 2011 r. zwiększały fundusz instytucji kultury, należy dokonać zapisem:
      – Wn konto 80 "Fundusz instytucji kultury",
      – Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej tych aktywów ustala się przy tym na dzień 31 grudnia 2014 r.

Rozliczenie wartości przeniesionych na rozliczenia międzyokresowe przychodów następować będzie zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości. Przypominamy, iż w świetle tego przepisu środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stopniowe zwiększanie pozostałych przychodów operacyjnych – równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – odbywać się będzie zapisem:

      – Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Co istotne, rozliczenie, o którym mowa wyżej, ma zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60