zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Przeniesienie własności lokalu na rzecz samorządowej instytucji kultury

Jesteśmy samorządową instytucją kultury (miejską biblioteką publiczną). W grudniu 2015 r. organizator (urząd miasta) nieodpłatnie przeniósł na rzecz naszej instytucji własność lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń oraz w prawie wieczystego użytkowania działki. Jak ująć to zdarzenie w ewidencji księgowej? Czy do wartości przyjętego środka trwałego doliczyć koszt aktu notarialnego?

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że organizator (tutaj: urząd miasta) nieodpłatnie przeniósł na rzecz samorządowej instytucji kultury własność lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń oraz w prawie wieczystego użytkowania działki. Jeśli otrzymany nieodpłatnie lokal i udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu spełniają kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt 15ustawy o rachunkowości dla środków trwałych (tzn. przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, są one kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki), to wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych pytającej instytucji odbędzie się w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:
      – Wn konto 01 "Środki trwałe",
     – Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Przyjęte bowiem nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, składniki aktywów trwałych zalicza się w księgach instytucji kultury – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości – do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, ujmowane na koncie 84, odnosi się na pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych składników, zapisem:

      – Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Warto przy okazji zaznaczyć, iż takie rozwiązanie stosowane jest jednak wyłącznie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Niepodlegające amortyzacji aktywa trwałe otrzymane nieodpłatnie (lub sfinansowane z dotacji) księgowane są na zwiększenie funduszu instytucji kultury (konto 80) – por. art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w brzmieniu obowiązującym od 30 listopada 2015 r.

Co istotne, otrzymane przez jednostkę aktywa wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według ceny sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów, czyli według ich aktualnej ceny rynkowej. Przepis art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi bowiem, iż w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeśli natomiast nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą (zob. art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Naszym zdaniem, wartość otrzymanych nieodpłatnie aktywów zwiększą ponadto opłacone przez instytucję koszty aktu notarialnego. Jeśli z aktu notarialnego nie wynika jaka ich część dotyczy lokalu, a jaka udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, to należy dokonać samodzielnie podziału tych wydatków na poszczególne obiekty – na przykład w proporcji do ustalonej wartości rynkowej.

Od tak ustalonej wartości początkowej otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych instytucja kultury będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych według zasad ogólnych, uwzględniając przy ustalaniu okresu i rocznej stawki amortyzacyjnej okres ich ekonomicznej użyteczności (por. art. 32 ustawy o rachunkowości). Odpisy te ujmowane będą w księgach rachunkowych instytucji na zasadach ogólnych, zapisem:

      – Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Co ważne, wartość początkowa lokalu stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych. Z kolei wartość początkowa udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie dla celów bilansowych. Dla celów podatkowych prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlega bowiem amortyzacji (por. art. 16c pkt 1 updop).

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60