zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016

Książki nabywane przez gminne centrum kultury w celu ich sprzedaży

Książki zakupione przez gminne centrum kultury w celu odsprzedaży odnieśliśmy bezpośrednio w koszty zużycia materiałów (z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych). Sprzedaż tych książek ujęliśmy na koncie przychodów. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Zakupione przez gminne centrum kultury książki – jako nabyte z zamiarem ich dalszej odsprzedaży – powinny zostać zakwalifikowane do towarów i ujęte w księgach rachunkowych na koncie 33 "Towary". Co do zasady towary to składniki rzeczowych aktywów obrotowych nabyte przez jednostkę w celu ich dalszej odsprzedaży w niezmienionej postaci (zob. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości).

www.czasopismaksięgowych.pl
Więcej na temat rachunkowości instytucji
kultury można przeczytać
w serwisie www.serwisbudzetowy.pl
w zakładce Instytucje kultury

Instytucja kultury może jednak stosować uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości nabywanych towarów w koszty w momencie zakupu. Przepisy art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości stanowią bowiem, iż kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości nabytych towarów w momencie ich zakupu. Rezygnacja z ewidencji towarów podczas ich składowania i odpisywanie ich wartości w koszty w momencie zakupu, połączona jest jednak z okresowym ustalaniem stanu tych składników aktywów, ich wyceną i korektą kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

Jeśli nabyte publikacje nie są objęte ewidencją bilansową na koncie 33 "Towary" – ze względu na zastosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości – to ich zaliczenie bezpośrednio po zakupie w koszty podlegać będzie księgowaniu, zapisem:
      – Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów
         w cenach zakupu (nabycia)",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"
         lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Nabyte w celu odsprzedaży pozycje wydawnicze, ze względu na to, iż kwalifikowane są do towarów, nie powinny być księgowane na koncie zużycia materiałów prowadzonego w ramach kont zespołu 4.

Niezależnie jednak od tego, czy wartość zakupionych książek zostanie przez jednostkę zaksięgowana na koncie 33, czy bezpośrednio na koncie 73-1, ewidencja ich sprzedaży odbywać się będzie na zasadach ogólnych dotyczących sprzedaży aktywów obrotowych. Oznacza to, iż przychód uzyskany z takiej sprzedaży wskazane jest ująć na koncie 73-0 "Sprzedaż towarów".

Sprzedaż przedmiotowych wydawnictw za gotówkę klientom indywidualnym można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

   a) wartość książek w cenie sprzedaży netto:
      – Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) VAT należny:
      – Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu VAT należnego",
   c) wartość sprzedaży brutto opłacona gotówką:
      – Wn konto 10 "Kasa".

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60