zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie gruntów należy wyksięgować z konta funduszu instytucji kultury?

W 2010 r. otrzymaliśmy nieodpłatnie grunt, który ujęliśmy na koncie funduszu instytucji kultury. Czy wartość tego gruntu powinniśmy do końca 2015 r. przeksięgować z konta funduszu na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505), zwana dalej ustawą deregulacyjną, zmieniła m.in. niektóre przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym art. 29 tej ustawy. Przepisami art. 22 ustawy deregulacyjnej wprowadzono ponadto konieczność korekty funduszu instytucji kultury. Zobowiązuje on bowiem do przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości, wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury. Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych ustala się na dzień 31 grudnia 2014 r. Przeniesienie, o którym mowa wyżej, powinno nastąpić nie później niż na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wyksięgowaniu z konta funduszu instytucji kultury i przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów podlegają wyłącznie otrzymane nieodpłatnie lub sfinansowane z dotacji aktywa trwałe podlegające amortyzacji (które do końca 2011 r. zwiększyły fundusz instytucji kultury). Przeksięgowaniu podlega przy tym niezamortyzowana wartość początkowa tych aktywów. Grunty, z wyjątkiem gruntów służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, nie podlegają amortyzacji dla celów bilansowych (por. art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Dlatego ich wartości nie należy przeksięgowywać na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Powinny one pozostać na koncie 80 "Fundusz instytucji kultury".

Warto przy tym podkreślić, iż od 30 listopada 2015 r., czyli po zmianie art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wprowadzonej ustawą deregulacyjną, instytucje kultury mają obowiązek tworzenia:

  • funduszu instytucji kultury oraz
     
  • funduszu rezerwowego.

Przy czym fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego). Natomiast fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury. Oznacza to, iż nieodpłatne otrzymanie aktywów trwałych niepodlegających amortyzacji (w tym gruntów) nadal rozliczane jest funduszowo.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60