zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury

W jaki sposób w rachunku zysków i strat instytucji kultury wykazać dotację podmiotową otrzymaną od organizatora na finansowanie działalności bieżącej? Czy może być ona prezentowana w grupie A tego sprawozdania?

Na ujęcie otrzymanej od organizatora dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury i jej prezentacji w rachunku zysków i strat ma wpływ jej przeznaczenie oraz związek z działalnością operacyjną jednostki. W sytuacji gdy otrzymane środki pieniężne stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, ich równowartość powinna zostać potraktowana w ewidencji księgowej i wykazana w rachunku zysków i strat jako przychód z podstawowej działalności operacyjnej (w grupie A). Takie ujęcie dotacji podmiotowej jest możliwe pod warunkiem, że nie została przeznaczona na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie i prac rozwojowych.

Wpływ otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej można ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury, zapisem:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
         (w analityce: Dotacja podmiotowa).

Otrzymaną dotację, ujętą w księgach na koncie 70-0, wskazane jest wówczas zaprezentować w rachunku zysków i strat jako odrębną pozycję w grupie A przychodów - w ramach wiersza A.I. "Przychody netto ze sprzedaży produktów" lub jako odrębny wiersz, np. A.III (w wariancie kalkulacyjnym) lub A.V. "Dotacje podmiotowe" (w wariancie porównawczym).

Możliwość wyodrębnienia takiej pozycji (dotyczącej przychodów z dotacji) wynika z przepisów art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, określających, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Dzięki takiej prezentacji dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury koszty podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) prezentowane w grupie B rachunku zysków i strat będą porównane z przychodami przeznaczonymi na jej finansowanie. Przyjęcie odmiennego sposobu prezentacji dotacji mogłoby powodować powstanie ujemnego wyniku finansowego na działalności statutowej i dodatniego na działalności operacyjnej.

www
Więcej na temat rachunkowości
w instytucjach kultury można przeczytać
w serwisie www.serwisbudzetowy.pl

Taki sposób prezentacji dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury wynika też z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (w zakładce Działalność/Rachunkowość/Najczęściej zadawane pytania/Rachunkowość budżetowa).

Co ważne, przyjęte przez instytucję kultury rozwiązanie w zakresie wykazywania dotacji podmiotowej w sprawozdaniu finansowym powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości (art. 10 ustawy o rachunkowości).

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60