zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora instytucji kultury

Jesteśmy instytucją kultury. Na początku 2017 r. musieliśmy zwrócić do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora w 2016 r. Jak zaksięgować taki zwrot?

Rozliczanie dotacji podmiotowej

Podmioty tworzące instytucje kultury, zwane organizatorami, zobowiązane są - na podstawie regulacji określonych w art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) - do zapewnienia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Zapewnienie środków na ten cel przybiera formę dotacji podmiotowej, która to - w świetle art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - obejmuje środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie (w tym przypadku w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) lub w umowie międzynarodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.

Dotacja podmiotowa przekazywana na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury ma charakter roczny, a jej wysokość ustala organ założycielski w uchwale budżetowej.

Warto przy tym podkreślić, iż - zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych - dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Podlegają one zwrotowi w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego (por. art. 168 ust. 1art. 251 ust. 1 ww. ustawy). Przepisy mówiące o zwrocie niewykorzystanej części dotacji nie wskazują jej rodzaju, co oznacza, że rozliczyć należy także dotację podmiotową.

Co istotne, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Ewidencja księgowa zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej

Pod datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy instytucji kultury, kwotę otrzymaną w ramach dotacji podmiotowej zalicza się w księgach rachunkowych do przychodów działalności podstawowej (ze sprzedaży usług działalności kulturalnej). Oznacza to, że wpływ tej kwoty od organizatora wskazane jest ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury, zapisem:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
        (w analityce: Dotacja podmiotowa).

Natomiast zwrot dotacji odniesionej w momencie jej otrzymania na zwiększenie przychodów działalności podstawowej (konto 70-0), wskazane jest zarachować na zmniejszenie tych przychodów.

Niewykorzystana w 2016 r. część dotacji podmiotowej, podlegająca w 2017 r. zwrotowi do budżetu, może zostać ujęta w księgach 2016 r., zapisem:
      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
         (w analityce: Dotacja podmiotowa),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej).

Natomiast sam zwrot środków zarachowany zostanie w księgach 2017 r., zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60