zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Zasady rozliczenia wyniku finansowego w instytucji kultury

Jesteśmy instytucją kultury. Jak powinniśmy rozliczyć wynik finansowy? Na jakie konto odnieść wypracowany zysk netto lub poniesioną stratę netto?

Przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nakazują odnoszenie wypracowanego przez instytucję kultury zysku netto i poniesionej straty netto na konto funduszu rezerwowego. Jeśli jednak poniesiona przez instytucję strata netto przewyższać będzie fundusz rezerwowy należy ją odnieść (w części przewyższającej ten fundusz) na zmniejszenie funduszu instytucji kultury.

Zgodnie z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucje kultury mają obowiązek tworzenia funduszu instytucji kultury oraz funduszu rezerwowego. Przy czym fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego). Natomiast fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

Oznacza to, że nie ma możliwości przeznaczenia wypracowanego przez instytucję kultury zysku netto na inny cel niż zwiększenie funduszu rezerwowego. Nie ma też możliwości pokrycia poniesionej straty netto w inny sposób niż funduszem rezerwowym lub funduszem instytucji kultury (w przypadku gdy strata przewyższa fundusz rezerwowy).

Należy jednak pamiętać, iż do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynik finansowy instytucji kultury pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego instytucja przeksięgowuje ustalony na dzień bilansowy wynik z konta 86 na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Jeśli instytucja kultury osiągnęła zysk, odbędzie się to zapisem: Wn konto 86, Ma konto 82. Natomiast w sytuacji gdy poniosła stratę, będzie to zapis odwrotny w postaci: Wn konto 82, Ma konto 86.

Następnie - po podjęciu przez organ zatwierdzający decyzji, że wypracowany przez instytucję kultury zysk netto zwiększy fundusz rezerwowy bądź poniesiona przez tę instytucję strata netto zostanie pokryta z tego funduszu lub z funduszu instytucji kultury (w sytuacji gdy będzie ona wyższa niż kwota zaewidencjonowana na koncie funduszu rezerwowego) - dokonuje się zapisów w postaci:

   1) przeznaczenie zysku netto na zwiększenie funduszu rezerwowego:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 81-2 "Fundusz rezerwowy",
   2) pokrycie straty netto z funduszu rezerwowego:
      - Wn konto 81-2 "Fundusz rezerwowy",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".
   3) pokrycie straty netto (w części przewyższającej fundusz rezerwowy)
       z funduszu instytucji kultury:
      - Wn konto 80 "Fundusz instytucji kultury",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60