zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Kaucje pobierane przez bibliotekę za wypożyczone materiały biblioteczne

Jesteśmy biblioteką (samorządową instytucją kultury). Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa sytuacje, w których pobierana jest kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne, tzw. kaucja czytelnicza. Jak księgować pobieraną kaucję? Czy taka kaucja stanowi przychód biblioteki?

Biblioteka publiczna, będąca samorządową instytucją kultury, działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz na podstawie statutu nadanego jej przez organizatora.

Zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach, usługi bibliotek, których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, są ogólnie dostępne i bezpłatne. Opłaty mogą być pobierane wyłącznie:

 • za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
   
 • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
   
 • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
   
 • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
   
 • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wysokość pobieranych opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

W praktyce opłata w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, tzw. kaucja czytelnicza, pobierana jest m.in. w przypadku wypożyczania materiałów bibliotecznych dla osób spoza miejscowości, w której znajduje się biblioteka, czy też za wypożyczenie szczególnie cennych i rzadkich książek. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu i zazwyczaj podlega zwrotowi po oddaniu wszystkich wypożyczonych książek i po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki. Kaucja czytelnicza jest opłatą pełniącą funkcję zabezpieczenia pobieranego na wypadek niepokrycia przez czytelnika wyrządzonej szkody. Nie jest uiszczana na poczet wypożyczeń i innych usług, lecz stanowi gwarancję zrekompensowania mogącej powstać straty.

W księgach rachunkowych biblioteki pobierane od czytelników kaucje - z uwagi na swój zwrotny charakter - ewidencjonowane są na odpowiednim koncie rozrachunkowym prowadzonym w ramach zespołu 2. Wpływ takiej kaucji można ująć zapisem:
      - Wn konto 10 "Kasa",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja
         - imienne konto czytelnika).

Kaucja czytelnicza nie jest dla biblioteki przychodem w momencie jej pobrania. Będzie ona stanowić dla biblioteki przychód tylko wówczas, gdy obowiązujący w jednostce regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych (lub inny dokument regulujący zasady wypożyczania za kaucją) przewiduje przepadek kaucji. W takiej sytuacji zatrzymana kaucja będzie pełnić funkcję odszkodowania. Jej wartość podlegać więc będzie zarachowaniu na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja
         - imienne konto czytelnika),
      - Ma konto "Pozostałe przychody operacyjne".

Stosownie bowiem do art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane z odszkodowaniami i karami, zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60