zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu w księgach instytucji kultury

W 2016 r. muzeum otrzymało fakturę za opracowanie studium wykonalności dla projektu. Fakturę opłacono oraz zaksięgowano w koszty. W 2017 r. otrzymano dofinansowanie z Unii Europejskiej. Czy w związku z tym, wydatki poniesione na opracowanie studium wykonalności można wyksięgować z kosztów roku ubiegłego i odnieść na środki trwałe w budowie? Jak ująć taką operację w księgach rachunkowych?

Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznes planu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu i polega na zebraniu i uporządkowaniu wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji, tak aby właściwie zaplanować i przeprowadzić fazę inwestycyjną projektu oraz późniejszą eksploatację inwestycji. Taki dokument muszą przygotować wszyscy, którzy występują o dofinansowanie z unijnych funduszy i postawiono przed nimi obowiązek załączenia do wniosku właśnie studium wykonalności projektu.

Z pytania wywnioskować można, iż koszt opracowania studium wykonalności jednostka mogła zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych projektu, czyli takich, które w całości lub częściowo są refundowane z funduszy europejskich. Jednak fakt, iż koszt ten jest wydatkiem kwalifikowanym i został jednostce zwrócony w ramach przyznanej dotacji nie ma wpływu na jego ewidencję księgową.

Wydatki związane z przygotowaniem wniosku i opracowaniem studium wykonalności nie są bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego. Są one ponoszone celem uzyskania ze środków unijnych dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie nabycia bądź wytworzenia środka trwałego. Tym samym nie zwiększają one wartości początkowej tego środka trwałego, lecz podlegają zaliczeniu bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie ich poniesienia.

Oznacza to, że jednostka nie powinna korygować zapisów związanych z ewidencją faktury za opracowanie studium wykonalności projektu. W naszej ocenie, jednostka ujęła ją w księgach w sposób prawidłowy.

Przypominamy, iż wartość początkową środka trwałego sfinansowanego (w całości lub w części) z otrzymanej dotacji stanowi odpowiednio cena jego nabycia lub koszt wytworzenia - w zależności od tego czy środek ten został przez jednostkę zakupiony, czy wytworzony (wybudowany) we własnym zakresie.

W świetle art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia i koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

  • niepodlegający odliczeniu VAT oraz podatek akcyzowy,
     
  • koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji do wniosku o dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego nie są związane bezpośrednio z jego zakupem bądź budową. Nie zwiększają więc wartości początkowej tego środka trwałego. Wydatki te kwalifikuje się jako koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem jednostki i odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej w momencie ich poniesienia, zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60