zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018 r., godz. 13:34
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 47.674
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu

Jesteśmy instytucją kultury. Podpisaliśmy z belgijskim podmiotem, posiadającym osobowość prawną, umowę na wykonanie usługi, na co otrzymaliśmy fakturę. Nie otrzymaliśmy certyfikatu rezydencji zagranicznego podmiotu, w związku z czym, płacąc wynagrodzenie potrąciliśmy podatek u źródła w wysokości 20%. Jak powinniśmy ująć te kwoty w ewidencji księgowej?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (por. art. 26 ust. 1 updop). Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (por. art. 21 ust. 2 i art. 22a updop). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Jeżeli polski podmiot nie posiada certyfikatu rezydencji zagranicznego podmiotu, to nie może zastosować regulacji przyjętych we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest on wówczas zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych dochodów według stawki przewidzianej w przepisach krajowych. W takim przypadku kwota wypłacona kontrahentowi zagranicznemu zostanie pomniejszona o potrącony podatek.

Ewidencja potrącenia tzw. podatku u źródła w księgach rachunkowych jednostki będącej płatnikiem tego podatku może przebiegać następującymi zapisami:

   1) potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła)
       z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku u źródła),
   2) kwota zapłacona kontrahentowi pomniejszona o pobrany podatek:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 13-1 "Rachunek walutowy",
   3) przelew zryczałtowanego podatku dochodowego na konto urzędu
        skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku u źródła),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Co istotne, podatek ten jest przekazywany przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w złotych polskich. Natomiast kwota wynagrodzenia, którą płatnik wypłaca zagranicznemu kontrahentowi, wyrażona jest najczęściej w walucie obcej. Wobec tego wypłacając wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi, które podlega obowiązkowi poboru podatku u źródła, płatnik zobowiązany jest do przeliczenia kwoty tego wynagrodzenia na złote. Niestety ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje wprost sposobu przeliczania na złote przychodów nierezydenta. 

Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemuOrgany podatkowe uznają natomiast, że na potrzeby obliczenia tego podatku przychód w walucie obcej, od którego podatek ten jest pobierany, powinien być przeliczony na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz nierezydenta (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/2/4510-53/15/MS).

Warto przy tym podkreślić, iż w księgach rachunkowych jednostki (będącej płatnikiem podatku u źródła) ewidencja zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego, jak i zapłata tego zobowiązania, odbywa się na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeśli są one wyrażone w walucie, to do ich przeliczenia na złote dla celów bilansowych stosuje się zasady określone w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, transakcje w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Przykład

Ewidencja podatku u źródła w księgach jednostki będącej jego płatnikiem

I. Założenia:

 1. Instytucja kultury podpisała umowę na wykonanie usługi z belgijskim podmiotem posiadającym osobowość prawną. Za wykonaną usługę instytucja otrzymała fakturę wystawioną 19 maja 2017 r. na kwotę: 9.750 EUR.
   
 2. Instytucja nie otrzymała certyfikatu rezydencji zagranicznego podmiotu, w związku z czym z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu potrąciła zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) w wysokości 20%, tj.: 1.950 EUR. Zapłata wynagrodzenia w kwocie: 7.800 EUR nastąpiła 8 czerwca 2017 r. z konta walutowego. Do wyceny rozchodu środków z walutowego rachunku bankowego instytucja stosuje kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.
   
 3. Dla celów bilansowych, do wyceny transakcji jednostka przyjęła średni kurs NBP:

a) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta, tj. kurs z 18 maja 2017 r., który wynosił: 4,2200 zł/EUR;

b) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty, tj. kurs z 7 czerwca 2017 r., który wynosił: 4,1943 zł/EUR.

 1. Do ewidencji kosztów działalności operacyjnej instytucja kultury stosuje wyłącznie konta zespołu 4. W przykładzie pominięto kwestię ustalenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za stworzenie autorskiej aranżacji wystawy: 9.750 UER × 4,2200 zł/EUR =  41.145,00 zł 40-2 21
2. PK - potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu: 1.950 EUR × 4,1943 zł/EUR =  8.178,89 zł 21 22
3. WB - zapłata wynagrodzenia kontrahentowi zagranicznemu:
7.800 EUR × 4,1943 zł/EUR = 
32.715,54 zł 21 13-1
4. PK - rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach: 9.750 EUR × (4,2200 zł/EUR - 4,1943 zł/EUR) =  250,57 zł 21 75-0
5. WB - zapłata podatku u źródła na konto urzędu skarbowego 8.178,89 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja podatku u źródła w księgach jednostki będącej jego płatnikiem

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.