zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
3.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Zakup książek do biblioteki a procedury przetargowe

Instytucja kultury (biblioteka) otrzymała od organizatora dotację na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru). Czy jeśli zbiory biblioteczne są w naszej instytucji uznawane za niskocenne środki trwałe, to w związku z tym zakupem musimy stosować procedury przetargowe?

W świetle art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1579 ze zm.), ustawy tej nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Zgodnie z wykładnią Urzędu Zamówień Publicznych oraz stanowiskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod pojęciem "środków trwałych przeznaczonych do bieżącej obsługi działalności" należy rozumieć środki niemające bezpośredniego związku z działalnością kulturalną podmiotu, tj. służące jego administracyjnemu czy też organizacyjnemu funkcjonowaniu. Oznacza to, że wyłączenie w tym przepisie obejmie również zakup księgozbioru przez bibliotekę.

Brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zakupu książek nie zwalnia jednak biblioteki z obowiązku określenia własnych procedur dotyczących udzielania zamówień na ich zakup.

Co ważne, jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, to podmiot prowadzący działalność kulturalną - a zatem instytucja kultury - powinien zastosować wobec tego zamówienia przepisy art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). Przewidują one m.in. obowiązki publikacji ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej (tj. o cechach wymienionych w art. 4d ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych) i publikacji informacji o jego udzieleniu na stronie podmiotowej BIP. Zamówienie takie jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Powyższe zasady dotyczą także zakupu książek.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60