zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 08:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
10.05.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Zakup konkretnego dzieła sztuki przez instytucję kultury

Jesteśmy instytucją kultury (galerią). Planujemy zakupić konkretne dzieło sztuki. Czy przy tym zakupie musimy stosować procedury wynikające z Prawa zamówień publicznych?

Instytucja kultury jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a więc jest zamawiającym, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w związku z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.). Przy czym, jak każdy zamawiający, instytucja kultury może nie stosować Prawa zamówień publicznych, jeśli zostaną wykazane przesłanki określone w tej ustawie, które do tego uprawniają.

Oczywiście najprostszą przesłanką dającą zwolnienie ze stosowania Prawa zamówień publicznych jest art. 4 pkt 8 tej ustawy, w świetle którego, jeśli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, to ww. ustawa nie ma zastosowania.

Ponadto, w przypadku zakupu konkretnego dzieła sztuki, Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, których przedmiotem są m.in. dostawy z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, widowisk, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (por. art. 4d ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zatem w odniesieniu do zakupu dzieła sztuki przez instytucję kultury, możemy zastosować powyższe wyłączenie pod warunkiem, że owe dzieło sztuki będzie warte więcej niż 30.000 euro i nie będzie kosztowało więcej niż 221.000 euro (zamówienie udzielane przez państwową instytucję kultury).

Zastosowanie powyższego wyłączenia co prawda uprawnia do niestosowania Prawa zamówień publicznych, jednak nie oznacza całkowitej swobody w udzieleniu tego zamówienia, ponieważ zamawiający będzie zobowiązany do zastosowania procedury określonej w przepisach art. 37a-37d rozdziału 4a "Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej" ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). Zgodnie z ww. art. 37a, podmiot prowadzący działalność kulturalną (tutaj: instytucja kultury), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto zamówienie musi być udzielone w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie (por. art. 37b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Pojęcia "przejrzystości" oraz "równego traktowania" należy rozumieć w taki sposób, jak są one rozumiane na podstawie Prawa zamówień publicznych. Przejrzystość jest synonimem zasady jawności z art. 8 ust. 1 tej ustawy i oznacza dostęp do informacji związanych z postępowaniem i zakaz utajniania jego przebiegu, wyników czy informacji niezbędnych dla sporządzenia ofert. Natomiast równe traktowanie zakłada, iż wszyscy wykonawcy będą traktowani w taki sam sposób (bez względu na np. formę prowadzenia działalności czy miejsca jej wykonywania).

W tym momencie rodzą się naturalne wątpliwości, jak w świetle ww. przepisów można udzielić zamówienia na zakup konkretnego działa sztuki z uwzględnieniem ww. zasad?

Pewną furtkę w tym zakresie daje zawarte w art. 37b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zastrzeżenie, iż zamówienie powinno być udzielane z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, że będziemy traktować przejrzyście i równo wykonawców, wśród których tylko jeden będzie mógł nam sprzedać konkretne dzieło sztuki. Z natury rzeczy będziemy mogli je nabyć wyłącznie od jednego wykonawcy.

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności i przepisy prawne, zastosowanie wyłączenia ze stosowania Prawa zamówień publicznych przy zakupie konkretnego dzieła sztuki na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 tej ustawy jest mocno ryzykowne pod względem prawnym i w związku z tym nie jest to zalecane rozwiązanie.

W sytuacji opisanej w pytaniu lepszym, mniej ryzykownym prawnie rozwiązaniem będzie zastosowanie trybu z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) lub art. 67 ust. 1 pkt 1a Prawa zamówień publicznych. W tych przypadkach wartość zamówienia nie będzie miała większego znaczenia.

W świetle ww. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli m.in. dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów i jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Konkretne dzieło sztuki możemy kupić jedynie od jednego, konkretnego właściciela czy  dysponenta praw własności do tego dzieła i ten wykonawca jako jedyny może być stroną w postępowaniu na jego zakup. Kolejną podstawą prawną do udzielenia zamówienia na zakup konkretnego dzieła sztuki może być ww. art. 67 ust. 1 pkt 1a, który stanowi, iż zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli m.in. dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Jako przykład zastosowania ww. przepisów przy zakupie konkretnych dzieł sztuki należy wskazać zakup pod koniec 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcji dzieł sztuki będących w posiadaniu Fundacji Książąt Czartoryskich za kwotę 108 milionów euro netto (patrz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w TED nr 2017/S 001-000378). Należy dodać, że Najwyższa Izba Kontroli, w wystąpieniu pokontrolnym (nr KNO.410.001.02.2017; P/17/001) nie kwestionowała legalności zawartej umowy, a co za tym idzie również podstaw formalnych zastosowania trybu z wolnej ręki.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.