zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Koszty postępowania egzekucyjnego w księgach rachunkowych SP ZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Wystawiamy faktury dla osób fizycznych za udzielone świadczenia w przypadku, gdy nie posiadają ubezpieczenia uprawniającego do bezpłatnych świadczeń. Po upływie terminu płatności wysyłamy wezwania do zapłaty. Jeżeli należność dalej pozostaje niezapłacona rozpoczynamy procedurę windykacji. Jak ująć wydatki na zaliczki dla komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz wpłaty dokonywane przez komornika tytułem wyegzekwowanych kosztów obsługi postępowania?

Ustawa o rachunkowości, jako akt normatywny o charakterze generalnym, zawiera m.in. definicję kosztów, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. Art. 3 ust. 1 pkt 31 tej ustawy stanowi, iż przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Natomiast przez pozostałe koszty i przychody operacyjne – na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości – rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Zalicza się do nich w szczególności koszty i przychody związane z odszkodowaniami, karami, w tym także koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.

Koszty związane z prowadzonym przez komornika postępowaniem egzekucyjnym należałoby traktować – naszym zdaniem – jako pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych i ująć w księgach rachunkowych na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Natomiast dokonane przez komornika wpłaty wyegzekwowanych kosztów obsługi postępowania należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych i w dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szpitala ująć zapisem:
      – Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60