zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań i kary w księgach SP ZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Na jakim koncie powinniśmy ujmować odsetki za nieterminowe zapłaty i kary? Dotychczas takie operacje księgowane były na koncie strat nadzwyczajnych.

Odsetki i kary, o których mowa w pytaniu, nie powinny być księgowane na koncie strat nadzwyczajnych. Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań zalicza się generalnie - na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do kosztów finansowych i księguje na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Natomiast wszelkiego rodzaju kary płacone przez jednostkę kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej i - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości - odnoszone są w ciężar konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Warto przy okazji przypomnieć, iż mocą ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) usunięto dla większości jednostek kategorię strat i zysków nadzwyczajnych. Definicję strat i zysków nadzwyczajnych, określoną w art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości, pozostawiono jedynie dla banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (ze względu na ich występowanie w dyrektywach w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych jednostek) oraz dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (z uwagi na charakter ich działalności zbliżony do banków). Pozostałe jednostki począwszy od 1 stycznia 2016 r. przychody dotyczące zdarzeń losowych muszą ujmować w pozostałych przychodach operacyjnych, z kolei straty powstałe na skutek tego rodzaju zdarzeń - w pozostałych kosztach operacyjnych. Wynika to ze zmienionego art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. i) ustawy o rachunkowości, do którego ustawa nowelizująca dodała nową kategorię kosztów związanych pośrednio z działalnością operacyjną, a mianowicie koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi.

W wyniku wprowadzonej zmiany ze wzoru kalkulacyjnego i porównawczego rachunku zysków i strat, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, została usunięta pozycja "Wynik zdarzeń nadzwyczajnych", "Zyski nadzwyczajne", "Straty nadzwyczajne", a także "Zysk (strata) z działalności gospodarczej".

Co ważne, nowe rozwiązanie może być przez jednostki przyjęte już przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 r. Jednostki, które zdecydują się na zastosowanie nowych rozwiązań już do sprawozdań finansowych za 2015 r., powinny jednak pamiętać, aby odpowiednio przekształcić dane porównawcze.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60