zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2018 r., godz. 12:17
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 51.319
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016

Zasady kwalifikacji i ewidencji tzw. "białych certyfikatów" w księgach rachunkowych SP ZOZ

Nasz szpital, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), otrzymał "białe certyfikaty" za przeprowadzoną termomodernizację budynków, które sprzedał do biura maklerskiego, wystawiając fakturę. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych?

Certyfikaty, o których mowa w pytaniu, mogą zostać zaliczone do innych inwestycji krótkoterminowych i ujęte w księgach rachunkowych w korespondencji odpowiednio z: pozostałymi przychodami operacyjnymi (przychód) lub pozostałymi kosztami operacyjnymi (rozchód) - jako przychody/koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną szpitala.

Zasady uzyskiwania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 ze zm.). Z przepisów tej ustawy wynika m.in., że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej. Jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej jest nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712), czyli przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest m.in. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Ustawa o efektywności energetycznej w art. 12 ust. 1 nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie oraz domy maklerskie obowiązek uzyskania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Potwierdzają one zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej.

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 1 ww. ustawy, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 ze zm.). Prawa te są zbywalne.

Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw efektywności energetycznej prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową lub rynek regulowany (art. 25 ust. 3 ww. ustawy).

Ustawa o rachunkowości nie określa zasad klasyfikacji, ewidencji, wyceny i prezentacji świadectw efektywności energetycznej (tzw. "białych certyfikatów"). Dlatego też - na podstawie art. 10 ust. 3 tej ustawy - w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości (KSR). Do zakresu działania KSR należy również wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości. Załącznik do uchwały nr 7/07 KSR z dnia 26 czerwca 2007 r. zawiera stanowisko KSR w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Określa on sposób księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w rozumieniu art. 9e ust. 1 i odpowiednio ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem KSR, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa energetycznego jako wyodrębniony składnik aktywów (pkt 11). W przedsiębiorstwach energetycznych prawa majątkowe z tych świadectw kwalifikuje się i zalicza do towarów. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia wykazuje się w bilansie w odrębnej pozycji, o ile ich wartość jest istotna (pkt 12). W pozostałych jednostkach nabyte prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia kwalifikuje się i zalicza odpowiednio do inwestycji długoterminowych lub krótkoterminowych i wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 lub (odpowiednio) pkt 5 ustawy o rachunkowości. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia wykazuje się w bilansie odpowiednio w pozycji: "Inne inwestycje długoterminowe" lub "Inne inwestycje krótkoterminowe" (pkt 13). Naszym zdaniem, analogiczne zasady klasyfikacji, wyceny i prezentacji do określonych w pkt 13 (inne inwestycje długo- lub krótkoterminowe; w przypadku pytającego SP ZOZ będą to raczej inne inwestycje krótkoterminowe) można zastosować w odniesieniu do "białych certyfikatów" otrzymanych przez szpital w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynków. Oznacza to, że otrzymane certyfikaty można ująć (odróżniając je od krótkoterminowych aktywów finansowych) w księgach rachunkowych szpitala w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (otrzymanie tych certyfikatów jest pośrednio związane z podstawową działalnością SP ZOZ, tj. świadczeniem usług zdrowotnych). Zapisy księgowe mogą być następujące:

      - Wn konto 14-2 "Inne inwestycje krótkoterminowe"
         (w analityce: Białe certyfikaty),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei sprzedaż tych certyfikatów do biura maklerskiego ujmuje się odpowiednio:

   • rozchód:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 14-2,
   • przychód (faktura - dla uproszczenia pomijamy
      kwestię VAT):
      - Wn konto 24-0 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 76-0
   i wpływ środków pieniężnych z tego tytułu:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24-0.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.