zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

Dokonywanie przez SP ZOZ kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych

Czy sporządzając sprawozdanie finansowe za 2016 r. SP ZOZ musi wyceniać leasing według art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, czy może skorzystać z uproszczenia i wyceniać go według zasad określonych w przepisach podatkowych?

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016 r., będące jednostkami sektora finansów publicznych samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nie mają możliwości dokonywania kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych i niestosowania przepisów art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) rozszerzyła katalog jednostek mogących stosować uproszczenia polegające na możliwości dokonywania kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych i niestosowania przepisów art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.

Przypomnijmy, iż - w myśl art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości - jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony i umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w tym przepisie, to przedmiot umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego. Regulacje zawarte w art. 3 ust. 6 tej ustawy zezwalają jednak na pewne uproszczenie w klasyfikacji umów leasingu, polegające na możliwości dokonywania ich kwalifikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych i niestosowania przepisów art. 3 ust. 4 i ust. 5 ustawy o rachunkowości. Uproszczenie to odnosi się do:

1) jednostek (z wyjątkiem m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, emitentów papierów wartościowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, krajowych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego i jednostek sektora finansów publicznych), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany weszły w życie 23 września 2015 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r.

Nowe prawo Z kolei w Dzienniku Ustaw z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 61 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, wprowadzającą m.in. zmianę w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości. W wyniku tej zmiany, uproszczone zasady kwalifikacji umów leasingu (tzn. według zasad określonych w przepisach podatkowych) mogą stosować również jednostki sektora finansów publicznych (w tym SP ZOZ), jeśli spełnią warunki określone w tym przepisie dotyczące wielkości sumy aktywów, przychodów netto oraz średniorocznego zatrudnienia. Znowelizowane przepisy mają jednak zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Oznacza to, że jednostki sektora finansów publicznych (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego) do końca 2016 r. nie miały możliwości dokonywania kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych i niestosowania przepisów art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości. Taką możliwość mają jednak od początku 2017 r. (jeżeli oczywiście zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 3 ust. 6 ww. ustawy).

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60