zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018 r., godz. 13:34
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 47.674
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017

Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Otrzymaliśmy od naszego organu założycielskiego aktem notarialnym nieruchomość (budynek przychodni) do nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony. Przedmiotowy budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów. Rozliczamy je równolegle do amortyzacji. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

W świetle regulacji ustawowych zawartych w ustawie o działalności leczniczej i ustawie o rachunkowości, składniki majątkowe w postaci nieruchomości (budynek przychodni) otrzymane od organu założycielskiego (podmiotu tworzącego) do nieodpłatnego użytkowania, na czas nieokreślony, powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych SP ZOZ w korespondencji z funduszem założycielskim w wartości wynikającej z aktu notarialnego.

Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

» Ewidencja nieruchomości otrzymanej do nieodpłatnego użytkowania

W odniesieniu do kwestii dotyczącej otrzymania przez SP ZOZ od organu założycielskiego nieruchomości w postaci budynku przychodni do nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony należy wyjaśnić, że użytkowanie - jako jedno z ograniczonych praw rzeczowych - uregulowane jest przepisami ustawy Kodeks cywilny. Z art. 254 Kodeksu cywilnego wynika, iż użytkowanie jest niezbywalne, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść służących mu uprawnień płynących ze stosunku użytkowania na inne osoby. Równocześnie, stosownie do art. 256 K.c., użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania (art. 262 Kodeksu cywilnego). Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Na użytkowniku ciąży ponadto obowiązek podatkowy i inne ciężary publiczne związane z przedmiotem użytkowania oraz obowiązek uiszczania składki na obowiązkowe ubezpieczenie (por. art. 258 i 260 Kodeksu cywilnego).

W przedmiotowej sprawie należy uwzględnić również przepisy:

 • art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości; za aktywa uznaje się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Uwzględniając również definicję środków trwałych, do których - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (budynek przychodni służy działalności SP ZOZ). W skład środków trwałych wchodzą m.in. nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki,

a także

 • art. 56 w powiązaniu z art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej; wartość majątku SP ZOZ określa m.in. fundusz założycielski, który stanowi wartość wydzielonej części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub mienia uczelni medycznej. Art. 54 ust. 1 tej ustawy określa, że SP ZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). W przepisach tych jednoznacznie wskazano, że otrzymane przez SP ZOZ nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie są przedmiotem samodzielnego gospodarowania przez SP ZOZ.

W świetle powyższych regulacji składniki majątkowe w postaci nieruchomości (budynek przychodni) otrzymane od podmiotu tworzącego do nieodpłatnego użytkowania powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych SP ZOZ w korespondencji z funduszem założycielskim w wartości wynikającej z aktu notarialnego, zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Budynki),
      - Ma konto 80-0 "Fundusz założycielski".

W opisanym w pytaniu przypadku - otrzymania nieruchomości (budynku przychodni) do nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony - nie jest możliwe zastosowanie zasad określonych w art. 41 ustawy o rachunkowości i ujęcia równowartości wartości początkowej przedmiotowego budynku przychodni w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów, a w konsekwencji równoważenia kosztów amortyzacji pozostałymi przychodami operacyjnymi. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy SP ZOZ otrzymuje składniki majątkowe, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości nieodpłatnie, na własność. Taka sytuacja nie miała natomiast miejsca w opisywanym przypadku - środek trwały (budynek przychodni) został bowiem oddany do nieodpłatnego użytkowania, a nie na własność SP ZOZ.

Podkreślenia wymaga, że jedynie w odniesieniu do SP ZOZ - jako jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - przepisy systemowe stanowią o samodzielnym gospodarowaniu przez te jednostki nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanym do nieodpłatnego użytkowania.

Zatem uwzględniając przedmiotowe przepisy systemowe oraz wskazaną wyżej definicję aktywów (która nie wymaga, aby za składniki aktywów były uznawane wyłącznie składniki stanowiące własność danej jednostki, decyduje w tym przypadku wyłącznie kryterium kontroli nad składnikami majątkowymi), otrzymane przez SP ZOZ budynki - zgodnie z wiążącymi te jednostki przepisami prawa - mogą figurować w ewidencji środków trwałych SP ZOZ, a ich równowartość znajduje swoje odzwierciedlenie w funduszu założycielskim. Jednocześnie należy w takich sytuacjach pamiętać, że ten sam składnik majątkowy (w tym przypadku budynek przychodni) nie może figurować w ewidencji bilansowej dwóch jednostek, tj. SP ZOZ i organu założycielskiego.

Należy zauważyć, że pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora prywatnego ujmują otrzymane do nieodpłatnego użytkowania składniki majątkowe wyłącznie w ewidencji pozabilansowej.

Od wartości początkowej ujętego w ewidencji środków trwałych budynku przychodni, SP ZOZ zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu tego okresu i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają kryteria określone w tym przepisie.

Na dzień przyjęcia budynku przychodni do używania należało ustalić okres lub stawkę (np. 2,5%) i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne obciążają koszty działalności operacyjnej SP ZOZ, zapisem:

      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07 "Odpisy umorzeniowe od środków trwałych".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.