zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
13.03.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Nakłady na prace budowlano-remontowe w księgach szpitala

W szpitalu trwają prace budowlano-remontowe, związane z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia (m.in. przebudowa sal chorych na dwuosobowe z węzłami sanitarnymi, wymiana drzwi na szersze itd.). Czy nakłady związane z tymi pracami będą powiększać wartość majątku (środka trwałego - budynku szpitala), czy też będą bieżącymi kosztami remontu?

Nakłady ponoszone przez jednostkę, związane z jej majątkiem trwałym, mogą mieć dwojaki charakter, tzn.:

1) inwestycyjny, gdy ich efektem jest ulepszenie środka trwałego (najczęściej budynku, lecz także budowli czy urządzenia),

2) bieżący, gdy mamy do czynienia z remontem.

Właściwa kwalifikacja ma ogromne znaczenie dla wyniku finansowego jednostki. W przypadku remontu jego koszt obciąża bowiem bieżący wynik jednostki. Z kolei nakłady inwestycyjne rozkładają się w czasie rozliczania amortyzacji ulepszonego środka trwałego.

Pojęcie ulepszenia środka trwałego zostało zdefiniowane w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, których skutkiem jest zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do tej posiadanej przy przyjęciu do używania. Ustawa określa, iż wartość użytkową mierzyć należy w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

W celu wyjaśnienia wątpliwości warto także sięgnąć do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", który w przejrzysty sposób przedstawia kryteria kwalifikacji nakładów. Odwołując się do cytowanej definicji ustawowej, KSR nr 11 wskazuje, że wzrost wartości użytkowej środka trwałego wymaga odpowiedniego udokumentowania, wskazującego cechy wartości użytkowej, które ulegną zwiększeniu. Nakłady, które nie prowadzą do zwiększenia wartości użytkowej, wręcz przeciwnie, służą utrzymaniu początkowej wartości użytkowej składnika majątku, stanowią koszty bieżącej jego eksploatacji. Do nakładów takich zalicza się przede wszystkim wydatki na konserwacje, przeglądy i remonty środków trwałych, w tym wymianę części. Znaczna wartość kosztów remontu lub wykorzystanie do jego przeprowadzenia części, materiałów, elementów dużo nowocześniejszych niż te wykorzystane przy jego montażu czy budowie nie stanowi o innej kwalifikacji poniesionych nakładów. Z drugiej zaś strony, w przypadku poniesienia kosztów związanych z ulepszeniem, lecz o małej wartości, poniżej przyjętego progu istotności, jednostka stosująca uproszczenia zakwalifikuje poniesione nakłady w koszty bieżącego okresu.

Prawidłowa interpretacja zdarzenia gospodarczego wymaga wiedzy specjalistycznej związanej z określonym rodzajem środków trwałych, w tym w szczególności posiadanej przez własnych pracowników służb technicznych lub osób odpowiedzialnych za gospodarkę danym zbiorem środków trwałych (kierownika działu sprzętu medycznego, informatyka itd.). Wskazanym więc jest, aby na etapie opisywania faktury i rozliczenia inwestycji, osoba odpowiedzialna za merytoryczny nad nią nadzór, dokonała fachowej oceny.

Przedstawiony w przykładzie zakres inwestycji obejmuje prace, których efektem będzie z pewnością podniesienie wartości użytkowej budynku szpitala, w związku z tym - naszym zdaniem - nakłady te wskazane jest ująć w księgach rachunkowych jako ulepszenie tego środka trwałego.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60