zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018 r., godz. 13:34
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 47.674
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

W związku z pytaniami Czytelników dotyczącymi kwestii podziału zysku w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

 • kto podejmuje decyzję o podziale zysku w SP ZOZ - kierownik jednostki, czy organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
   
 • czy w kontekście art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ustawy o działalności leczniczej kierownik SP ZOZ może zadecydować o przeznaczeniu zysku netto przykładowo na działalność statutową, tj. zakup sprzętu i wyposażenia związanego z przechowywaniem dokumentacji medycznej, w sytuacji gdy działająca w SP ZOZ rada społeczna zaopiniowała przeznaczenie zysku netto na ww. cel?

W piśmie z 13 marca 2018 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło powyższe wątpliwości, przedstawiając jednocześnie stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Poniżej prezentujemy treść otrzymanej odpowiedzi:

Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ?"(...) Na podstawie art. 9 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (sp zoz) zaliczone są do sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 40 ustawy jednostki sektora finansów publicznych (w tym sp zoz-y) prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w tej ustawie. Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe w tym sp zoz-y, zobowiązane są - na podstawie art. 4 ustawy o rachunkowości (uor) - do stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Przepisy uor określają zasady sporządzania sprawozdań finansowych, jak również zasady ich zatwierdzania i badania. Zgodnie z art. 52 ust. 1 uor kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie to składa się - w przypadku jednostek, które nie spełniają warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor - z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (art. 45 ust. 2 uor). Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe kierownik jednostki, w tym również kierownik sp zoz, przedstawia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (poz. 1 pkt 10 zakresu informacyjnego Dodatkowych informacji i objaśnień - zał. nr 1 do uor) propozycję co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, zgodnie z art. 53 uor, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W jednostkach zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego - na podstawie art. 53 ust. 3 uor - podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Natomiast w przypadku jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 uor).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 uor przez organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Wobec powyższego, z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości, to kierownik jednostki przygotowuje propozycję podziału wyniku finansowego, natomiast ostateczna decyzja odnośnie do tego podziału należy do kompetencji organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki.

Działalność sp zoz regulują przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - zwanej dalej »uodl«. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 uodl sp zoz-y zostały zaliczone do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. W rozdziale 3 uodl uregulowano m.in. kwestię organów tych podmiotów, ich charakteru oraz zakresu kompetencji. Przepisy uodl stanowią, że organami tymi są: kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, ponoszący odpowiedzialność za zarządzanie tym podmiotem (art. 46 ust. 1 uodl) oraz rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika (art. 48 ust. 1 uodl). Rada ta przedstawia kierownikowi wnioski i opinie m.in. w sprawie podziału zysku.

Zgodnie z art. 58 uodl sp zoz decyduje o podziale zysku. Przy czym art. 57 ust. 1 pkt 1 uodl wskazuje, że zysk netto odnoszony jest na zwiększenie funduszu zakładu sp zoz. Fundusz ten stanowi wartość majątku sp zoz po odliczeniu funduszu założycielskiego (art. 56 ust. 3 uodl) i wykorzystywany jest na pokrycie strat netto sp zoz (art. 57 ust. 2 pkt 1 uodl).

W ocenie MF powyższe regulacje ustawowe wskazują, że decyzja o podziale zysku netto należy do kompetencji organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe sp zoz - zgodnie z art. 53 uor.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia:

Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ?»Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (spzoz) decyduje o podziale zysku, jednak decyzja ta podlega zatwierdzeniu przez podmiot zatwierdzający sprawozdanie finansowe, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), gdyż propozycja podziału zysku jest przedstawiana w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach stanowiących element sprawozdania finansowego podlegającego zatwierdzeniu.

W sytuacji, gdy kierownik spzoz chce dokonać zakupu środków trwałych z przeznaczeniem na działalność statutową (np. sprzętu i wyposażenia związanego z przechowywaniem dokumentacji medycznej) o wartości odpowiadającej osiągniętemu zyskowi netto, wówczas może zdecydować o zwiększeniu funduszu zakładu o zysk netto stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, natomiast środki finansowe może przeznaczyć na zakup ww. środków trwałych.

Osiągnięty zysk netto wykazany w pasywach bilansu znajduje swoje odzwierciedlenie w zwiększonej wartości składników aktywów bilansu, na przykład środków finansowych«".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.