zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015

Umorzenie pożyczki w księgach rachunkowych SP ZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2007 r. zawarliśmy umowę pożyczki ze Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, w imieniu którego działa Bank Gospodarstwa Krajowego. Wobec spełnienia przez nas przesłanek umorzenia tej pożyczki, BGK w maju 2015 r. umorzył pozostałą do spłacenia część pożyczki. Jak powinniśmy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Do dnia umorzenia spłaciliśmy należne odsetki.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684 ze zm.) wprowadziła mechanizmy umożliwiające restrukturyzację finansową publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), które zatrudniały na dzień 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób. Restrukturyzacja finansowa obejmowała znane na dzień 31 grudnia 2004 r. i powstałe w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2004 r. zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne, a także indywidualne roszczenia pracowników wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. nr 1, poz. 2 ze zm.). W celu uzyskania środków na restrukturyzację finansową, zakład mógł m.in. zaciągnąć pożyczkę. Pożyczka udzielana była przez Skarb Państwa na wniosek zakładu opieki zdrowotnej. W dniu złożenia wniosku o pożyczkę zakład ten musiał jednak spełniać następujące warunki:

1) uzyskał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego,

2) posiadał projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Skarbu Państwa (w odniesieniu do zakładów utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej lub wojewodę),

3) ustanowił zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków umowy o pożyczkę (w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot),

4) złożył pisemne oświadczenie o wysokości średniorocznego zatrudnienia w zakładzie w latach 2001 i 2002.

Więcej przeczytasz w
Więcej na temat rachunkowości SP ZOZ
można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl
w zakładce Służba zdrowia

Wszystkie czynności związane z udzieleniem pożyczki podejmowane były w imieniu Skarbu Państwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki z pożyczki można było przeznaczyć wyłącznie na zaspokojenie:

1) w pierwszej kolejności – należności głównych z tytułu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw,

2) należności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 tej ustawy,

3) należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 tej ustawy,

4) pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynności.

Spłata należności głównej z tytułu pożyczki musi nastąpić w ciągu 10 lat od dnia podpisania umowy o pożyczkę.

Z treści art. 35 ust. 10 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynika możliwość umorzenia pozostałej do spłaty części pożyczki, jeśli SP ZOZ uzyskał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz w okresie do 5 lat od wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji spłacił 30% kwoty pożyczki wraz z odsetkami za ten okres.

Co istotne, z punktu widzenia zasad ujęcia powyższego zdarzenia w księgach rachunkowych nie ma znaczenia czy mamy do czynienia z umorzeniem kredytu bankowego, czy też pożyczki. Co do zasady, operacje te księguje się w korespondencji z kontem przychodów finansowych.

Ewidencja zapisów dotyczących umorzenia pożyczki, o której mowa w pytaniu, w księgach SP ZOZ może przebiegać zapisem:
      – Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Zaciągnięte pożyczki),
      – Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Jeśli wraz z należnością główną umorzone zostaną także odsetki (naliczone, ale niespłacone), wartość umorzonych odsetek (zaewidencjonowana na koncie 24 i odniesiona w ciężar kosztów finansowych) również powinna zostać zaliczona do przychodów finansowych, zapisem: Wn konto 24, Ma konto 75-0.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60