zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Pracownik nie ma przychodu, gdy płatnik opłaca zaległe składki ZUS - wyrok WSA

Zapłata przez płatnika składek za ubezpieczonego (pracownika) nie spełnia warunków pozwalających na traktowanie jej jako przychodu podatkowego ubezpieczonego.

Tak uznał WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1092/16 (orzeczenie nieprawomocne).

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

Sąd rozpoznał sprawę wskutek skargi na interpretację indywidualną organu podatkowego.

Przedmiotem sporu była kwestia wystąpienia przychodu u pracowników w przypadku zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracowników, lecz niepobranych z ich środków. Spółka wnioskując o wydanie interpretacji, stała na stanowisku, że skoro zaległe składki za ubezpieczonego odprowadza do ZUS w celu wywiązania się z obowiązku płatnika składek, to sfinansowanie tych składek z jej środków nie skutkuje u ubezpieczonego powstaniem przychodu podatkowego i spółka nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek od wartości tych składek. Pobranie zaliczki oznaczałoby zdaniem spółki podwójne opodatkowanie tego samego dochodu. Skoro bowiem składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w zbyt niskiej wysokości, to pierwotna podstawa opodatkowania została ustalona w wyższej wysokości. Nie została bowiem pomniejszona o kwotę składek ZUS niepobranych ze środków ubezpieczonego.

Minister Finansów uznał jednak, że w sytuacji gdy spółka nie będzie dochodzić zwrotu kwot zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w części należnej od ubezpieczonych, to u tych osób w chwili dokonania zapłaty składek powstanie przychód podatkowy. Kwalifikacja tego przychodu do źródeł przychodów uzależniona będzie od stosunku prawnego łączącego spółkę i osoby ubezpieczone. W przypadku zaliczenia wartości świadczenia do przychodów ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście, na spółce będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy.

WSA uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie, stwierdził: "Skoro właściwe przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone, to uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane »za ubezpieczonego«, bowiem takie twierdzenie stoi wprost w sprzeczności z (...) art. 17 u.s.u.s (ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przyp. red.). Nieprawidłowości płatnika w żaden sposób nie mogą jednak wywoływać skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majątkowego, bowiem nie są oni zobowiązani do zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez skarżącą nie mogą być utożsamiane z: otrzymanymi lub postawionymi do dyspozycji pieniędzmi, czy świadczeniami w naturze, nie stanowią także nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez ubezpieczonych.

Zasadność przedstawionego stanowiska potwierdza również fakt, iż składki na ubezpieczenia społeczne (w części ubezpieczonego) - jako świadczenie publicznoprawne - są wyłączane z podstawy opodatkowania PIT. Jak stanowi bowiem art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, podstawę obliczenia PIT stanowi dochód po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższy przepis wskazuje zatem generalną zasadę opodatkowania PIT - składki na ubezpieczenie społeczne podlegają odliczeniu od dochodu, a więc są ze swej natury wyłączone z opodatkowania PIT. Jest to potwierdzenie, iż odprowadzona zaległa składka na ubezpieczenie społeczne (w części ubezpieczonego) nie może stanowić przedmiotu opodatkowania PIT. Skoro bowiem zasadą jest, iż takie składki pomniejszają podstawę opodatkowania PIT, to przyjęcie stanowiska, że w tym przypadku należy opodatkować je PIT stałoby w sprzeczności z ogólnymi założeniami opodatkowania PIT".

Sąd zgodził się również ze stanowiskiem skarżącej, że opodatkowanie opłaconych przez płatnika zaległych składek społecznych w części dotyczącej ubezpieczonych oznaczałoby ich podwójne opodatkowanie. Nie dopatrzył się również wymiernych korzyści, jakie miałyby uzyskać osoby ubezpieczone w związku z opłaceniem przez płatnika zaległych składek. Zauważył przy tym, że spłacenie zaległości leży w interesie płatnika i nie jest uzależnione od zgody osób ubezpieczonych.

Od redakcji

Opisany wyrok nie jest jednostkowy. W podobny sposób do omawianej kwestii odniósł się WSA w Lublinie w wyroku z 30 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 549/16 (orzeczenie nieprawomocne). Trudno jednak ocenić, czy ten kierunek wykładni znajdzie potwierdzenie również w orzecznictwie NSA (oba powołane wyroki WSA są nieprawomocne). Jeśli zaś chodzi o organy podatkowe, to prezentują one jednolite stanowisko, w myśl którego składki opłacone przez płatnika za osoby ubezpieczone są u nich przychodem, który należy opodatkować. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB4.4511.1250.2016.1.JK3 opisana w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 5 z 2017 r., w artykule pt. "Sfinansowanie zaległych składek ZUS pracownikom oraz byłym pracownikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego".

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60