zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Moment opodatkowania nagrody przyznanej przez radę miasta

Rada miasta przyznała osobie fizycznej nagrodę za zasługi dla miasta. Nagroda ta podlega opodatkowaniu. Czy uzyskany z tego tytułu przychód należy wykazać w informacji PIT-8C?

Zbyt ogólnie nakreślony stan faktyczny nie pozwala na dokonanie właściwej kwalifikacji podatkowej przyznanej nagrody. Jeżeli jest to przychód z innych źródeł, to jednostka wypłacająca tę nagrodę nie pełni roli płatnika PIT (nie jest zobowiązana do poboru podatku dochodowego). Powinna jedynie sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją w ustawowym terminie podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu.

W myśl zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a52c updof oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od źródła z jakiego podatnik osiąga przychody, zależy, czy uzyskany dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w ciągu roku czy dopiero w zeznaniu podatkowym oraz czy w wywiązaniu się z obowiązku podatkowego pośredniczy płatnik czy zobowiązanie z tego tytułu ciąży wyłącznie na podatniku.

Katalog źródeł przychodów zawarty jest w art. 10 ust. 1 updof.

Niestety nie znamy szczegółów stanu faktycznego, by móc jednoznacznie określić, do której z kategorii przychodów zakwalifikować wspomnianą w pytaniu nagrodę. Wiedza ta jest niezbędna z uwagi na ewentualne obowiązki podmiotu wypłacającego tę należność jako płatnika PIT związane z poborem podatku oraz sporządzeniem podatkowych formularzy rozliczeniowych.

Przyjmując jednak założenie, że w rozpatrywanym przypadku u osoby fizycznej powstanie przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 updof), podmiot wypłacający nagrodę nie ma obowiązku poboru podatku dochodowego.

Zwróć uwagę!

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

- zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
- alimenty,
- stypendia,
- dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 updof,
- dopłaty,
- nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14art. 17 updof.

Stosownie do treści art. 42a updof, na podmiocie wypłacającym nagrodę spoczywa jedynie obowiązek sporządzenia informacji na formularzu oznaczonym PIT-8C i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a updof, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Aktywne druki i formularze PIT-8C dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl w zakładce 
Podatki dochodowe

Informację PIT-8C należy przekazać w terminie do:

  • końca lutego roku następującego po roku podatkowym - gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną lub podatnikowi,
     
  • końca stycznia roku następującego po roku podatkowym - gdy składana jest do urzędu skarbowego w formie dokumentu pisemnego.

Podatnik zaś powinien rozliczyć ten przychód dopiero w zeznaniu podatkowym, tj. doliczyć go do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, ustalić podatek i wpłacić wymaganą kwotę podatku na rachunek urzędu skarbowego.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60