zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 14:53
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Moment opodatkowania nagrody przyznanej przez radę miasta

Rada miasta przyznała osobie fizycznej nagrodę za zasługi dla miasta. Nagroda ta podlega opodatkowaniu. Czy uzyskany z tego tytułu przychód należy wykazać w informacji PIT-8C?

Moment opodatkowania nagrody przyznanej przez radę miasta
rys. Moment opodatkowania nagrody przyznanej przez radę miasta

Zbyt ogólnie nakreślony stan faktyczny nie pozwala na dokonanie właściwej kwalifikacji podatkowej przyznanej nagrody. Jeżeli jest to przychód z innych źródeł, to jednostka wypłacająca tę nagrodę nie pełni roli płatnika PIT (nie jest zobowiązana do poboru podatku dochodowego). Powinna jedynie sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją w ustawowym terminie podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu.

W myśl zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a52c updof oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od źródła z jakiego podatnik osiąga przychody, zależy, czy uzyskany dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w ciągu roku czy dopiero w zeznaniu podatkowym oraz czy w wywiązaniu się z obowiązku podatkowego pośredniczy płatnik czy zobowiązanie z tego tytułu ciąży wyłącznie na podatniku.

Katalog źródeł przychodów zawarty jest w art. 10 ust. 1 updof.

Niestety nie znamy szczegółów stanu faktycznego, by móc jednoznacznie określić, do której z kategorii przychodów zakwalifikować wspomnianą w pytaniu nagrodę. Wiedza ta jest niezbędna z uwagi na ewentualne obowiązki podmiotu wypłacającego tę należność jako płatnika PIT związane z poborem podatku oraz sporządzeniem podatkowych formularzy rozliczeniowych.

Przyjmując jednak założenie, że w rozpatrywanym przypadku u osoby fizycznej powstanie przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 updof), podmiot wypłacający nagrodę nie ma obowiązku poboru podatku dochodowego.

Zwróć uwagę!

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

- zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
- alimenty,
- stypendia,
- dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 updof,
- dopłaty,
- nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14art. 17 updof.

Stosownie do treści art. 42a updof, na podmiocie wypłacającym nagrodę spoczywa jedynie obowiązek sporządzenia informacji na formularzu oznaczonym PIT-8C i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a updof, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Aktywne druki i formularze PIT-8C dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl w zakładce 
Podatki dochodowe

Informację PIT-8C należy przekazać w terminie do:

  • końca lutego roku następującego po roku podatkowym - gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną lub podatnikowi,
     
  • końca stycznia roku następującego po roku podatkowym - gdy składana jest do urzędu skarbowego w formie dokumentu pisemnego.

Podatnik zaś powinien rozliczyć ten przychód dopiero w zeznaniu podatkowym, tj. doliczyć go do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, ustalić podatek i wpłacić wymaganą kwotę podatku na rachunek urzędu skarbowego.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60