zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Ryczałt za jazdy lokalne opodatkowany - wyrok WSA

Skoro brak jest odrębnych przepisów rangi ustawowej, które gwarantowałyby pracownikom możliwość przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów (wypłacenia ryczałtu) z tytułu korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych, to przyznany zwrot (ryczałt) nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b updof. Tym samym kwota wypłacanego z tego tytułu świadczenia jest przychodem pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. W konsekwencji spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 28 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/GL 1443/16.

Z pracownikami, których zakres obowiązków wymaga ciągłego przemieszczania się na terenie miasta z powodu m.in. pełnienia nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, spółka zawiera umowy cywilnoprawne o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych. Koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych zwraca pracownikom w formie miesięcznego ryczałtu. Zapytała organ podatkowy, czy taki zwrot kosztów powoduje u pracownika powstanie przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu? A jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to czy obowiązana jest, jako płatnik, obliczać oraz pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

Zdaniem spółki wspomniany zwrot kosztów nie przysparza pracownikowi korzyści, gdyż otrzymuje on jedynie rekompensatę kosztów związanych ze zużyciem prywatnego samochodu. Skoro bowiem pracownik ponosi koszty zakupu paliwa, oleju silnikowego, działając w interesie spółki, to zwrot takich wydatków nie powoduje jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego po stronie pracownika.

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Odwołał się do treści art. 21 ust. 1 pkt 23b updof, wskazując, że wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Odrębnymi ustawami, do których odsyła powołany przepis, są:

Organ podatkowy podkreślił, że skoro w analizowanej sprawie brak jest przepisów odrębnych ustaw, które gwarantowałyby pracownikom spółki możliwość przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów (wypłacenia ryczałtu) z tytułu korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych, to przyznany zwrot (ryczałt) nie mieści w dyspozycji powołanego art. 21 ust. 1 pkt 23b updof. Oznacza to, że kwota wypłacanego świadczenia stanowi przychód pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. Wobec tego spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z art. 31 updof.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60