zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Udział pracownika w wycieczce integracyjnej nie skutkuje powstaniem przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Pracownik biorący udział w zorganizowanej przez pracodawcę wycieczce o charakterze integracyjnym, nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.117.2017.1.KK.

Wnioskodawca planuje zorganizować i dofinansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) wycieczkę dla pracowników. Celem wycieczki jest integracja pracowników, a wspólny wyjazd może przyczynić się do zwiększenia motywacji do pracy.

Na podstawie zgłoszeń pracowników znana będzie liczba osób biorących udział w wyciecze. Po zgłoszeniu się chętnych, na podstawie kalkulacji przeprowadzonej przez biuro podróży, znany będzie jednostkowy koszt wycieczki. Dodatkowo dla zainteresowanych osób będą zakupione wejściówki umożliwiające np. zwiedzanie muzeów.

Uczestnicy wycieczki wniosą dopłaty uzależnione od kryterium dochodowego, określone w regulaminie ZFŚS.

Wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy kwota stanowiąca równowartość kosztu jednostkowego wycieczki, powiększona o koszt udziału w dodatkowych atrakcjach wycieczki i pomniejszona o dopłaty uzależnione od kryterium dochodowego, będzie dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu, a co za tym idzie, czy jako płatnik będzie obowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Jego zdaniem, pracownik nie uzyska przychodu.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Organ podatkowy przyznał rację wnioskodawcy. W uzasadnieniu swojego stanowiska powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym TK wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
     
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
     
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając rozważania Trybunału, wyjaśnił, że w przypadku zorganizowania dla pracowników wycieczki o charakterze integracyjnym na zasadzie powszechnej dostępności i na równych zasadach, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Mimo faktu, że pracownicy ze świadczenia skorzystają w pełni dobrowolnie, to nie będzie spełnione kryterium wystąpienia po stronie pracownika korzyści w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana i dofinansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu.

Ponadto organ podatkowy zauważył, że udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników - przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu.

Reasumując, udział w wycieczce częściowo sfinansowanej z ZFŚS, mającej na celu integrację pracowników, która wpływa na lepszą współpracę między pracownikami oraz na zwiększenie motywacji do pracy, nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 updof. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60