zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Opodatkowanie odprawy emerytalnej

Do dnia 31 października br. pracownik będzie zatrudniony w naszej firmie na pełny etat. Z dniem 1 listopada br. przejdzie na emeryturę. Z końcem października zostanie mu wypłacone wynagrodzenie za październik oraz odprawa emerytalna. Czy od odprawy emerytalnej należy pobrać zaliczkę na podatek?

Na mocy art. 921 Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to tzw. odprawa emerytalna, czyli świadczenie pracownicze, którego źródłem jest łączący pracownika i pracodawcę stosunek pracy. Wobec tego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych taką odprawę należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika bowiem, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Odprawy emerytalne nie są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego. W konsekwencji jako przychód ze stosunku pracy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że pracodawca wypłacając pracownikowi odprawę emerytalną ma obowiązek pobrać od takiego świadczenia zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof.

Tak więc wypłaconą pracownikowi odprawę emerytalną pracodawca powinien dodać do innych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez tę osobę w danym miesiącu i od sumy tych kwot pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. Przy obliczaniu tej zaliczki na podatek płatnik zastosuje zryczałtowane miesięczne koszty uzyskania przychodów. Ponadto, jeśli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, pracodawca obliczoną zaliczkę pomniejszy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof (art. 32 ust. 3 ustawy o pdof).

Aby prawidłowo pobrać zaliczkę na podatek od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za pracę oraz odprawy emerytalnej, należy mieć na uwadze również to, że taka odprawa nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.). Została ona także wyłączona z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Przykład

Pracownik będzie zatrudniony w firmie do dnia 31 października br. Dnia 1 listopada br. odejdzie na emeryturę otrzymując 31 października br. wynagrodzenie za pracę oraz tzw. odprawę emerytalną. Założono, że w październiku br. pracownik uzyska wynagrodzenie za pracę w kwocie 3.800 zł oraz odprawę emerytalną w wysokości 3.800 zł (pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną wynoszącą 3.800 zł). Pracodawca stosuje pracownikowi podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł). Ponadto pracownik upoważnił pracodawcę do pomniejszania zaliczki o kwotę 46,33 zł. W 2017 r. dochody pracownika nie przekroczyły kwoty 85.528 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek za październik br. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie za pracę  3.800 zł,
- odprawa emerytalna  3.800 zł,
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  3.800 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne
(3.800 zł × 13,71%),
520,98 zł
- podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
(3.800 zł - 520,98 zł),
3.279,02 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne
9% 295,11 zł,
7,75%  254,12 zł,
- podstawa obliczenia zaliczki (po zaokrągleniu) 
(3.800 zł + 3.800 zł - 111,25 zł - 520,98 zł),
6.968 zł
- zaliczka na podatek (6.968 zł × 18% - 46,33 zł)  1.207,91 zł,
- zaliczka do US (po zaokrągleniu)
(1.207,91 zł - 254,12 zł),
954 zł
- do wypłaty
 (3.800 zł + 3.800 zł - 520,98 zł - 295,11 zł - 954 zł).
5.829,91 zł

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60