zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Sfinansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie

Co do zasady, przepisy prawa pracy nie zobowiązują pracodawcy do sfinansowania pracownikom szczepień przeciw grypie.

Istnieją jednak pewne grupy zawodowe, w stosunku do których koszt szczepienia zobowiązany jest ponosić pracodawca. Szczepienia przeciw grypie zalecane są m.in. w przypadku czynności podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, jeżeli osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40). Sfinansowanie tym osobom obowiązkowego szczepienia przeciw grypie nie generuje u nich przychodu.

Inaczej jest, gdy pracodawca nie jest obowiązany sfinansować pracownikom szczepienia przeciw grypie, ale uczyni to z własnej woli w ramach dbałości o zdrowie zatrudnianych osób. Wówczas takie szczepienie jest u pracownika nieodpłatnym świadczeniem, a co za tym idzie, także przychodem ze stosunku pracy. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Ponadto przychodem są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Podobnie uważają organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG.

Wartość omawianego przychodu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2a pkt 2 updof. Z przepisu tego wynika, że jeżeli przedmiotem nieodpłatnych świadczeń są usługi zakupione (tu: usługi szczepienia), wówczas wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według cen zakupu. Jeżeli pracownik częściowo sfinansował szczepienia przeciw grypie, to jego przychodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu usługi szczepienia a odpłatnością poniesioną przez niego (art. 11 ust. 2b updof).

Przychód z tytułu sfinansowania pracownikowi szczepienia podlega opodatkowaniu. Jego wartość pracodawca powinien doliczyć do pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy osiągniętych w danym miesiącu, a następnie od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, stosując zasady określone w art. 32 updof.

Wartość sfinansowanych pracownikom szczepień przeciw grypie, jako przychód ze stosunku pracy, stanowi także podstawę wymiaru składek ZUS.

Dla celów składkowych wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich zakupu. Wynika to z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Wartość szczepienia przeciw grypie podlega wyłączeniu z oskładkowania, jeżeli uprawnienie do otrzymania tego świadczenia będzie wynikało z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a pracownik będzie ponosił za nie odpłatność w cenach niższych niż detaliczne (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r.).

Zwróć uwagę!

Co do zasady, wartość szczepienia należy doliczyć do pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60