zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych - wyrok WSA

Wypłaty pieniężne dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracowników tytułem zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych są u pracowników podlegającym opodatkowaniu przychodem ze stosunku pracy.

Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 14 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1532/16 (orzeczenie nieprawomocne).

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

Uniwersytet medyczny (wnioskodawca) zamierza zwracać pracownikom realizującym zadania zawodowe (służbowe) koszty związane z używaniem przez nich pojazdów prywatnych w celu wykonywania obowiązków pracowniczych. Przysługujący pracownikom zwrot kosztów przejazdu stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, ale nie wyższej niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy dokonywany na rzecz pracowników zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych na cele służbowe do jazd lokalnych, stanowić będzie u tych pracowników przychód i czy na uniwersytecie będą spoczywać obowiązki płatnika z tego tytułu?

W ocenie wnioskodawcy omawiany zwrot nie będzie u pracowników przychodem.

Stanowisko to organ podatkowy uznał za nieprawidłowe, gdyż w jego opinii kwoty wypłacane pracownikom będą stanowić u nich przychód, a wnioskodawca będzie obowiązany pełnić w związku z tym obowiązki płatnika.

W wyniku sporu sprawa trafiła do WSA, który zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego.

Sąd wskazał, że zasadą jest opodatkowanie wszelkiego rodzaju dochodów. Jeden z wyjątków od tej zasady jest wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 23b updof. Na jego podstawie zwolnieniem od podatku objęty jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Zatem ustawodawca w katalogu wyjątków od zasady powszechności opodatkowania wskazuje "zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych" pod warunkiem spełnienia określonych tym przepisem przesłanek. Należy więc przyjąć, że we wszystkich pozostałych przypadkach zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, stanowi przychód. W przeciwnym razie ustawodawca nie określałby przesłanek zwolnienia od podatku, zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych.

Sąd zwrócił uwagę, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 23b updof zawiera zwolnienie podatkowe, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych, jako wyłom od konstytucyjnie potwierdzonej zasady powszechności i równości opodatkowania powinny być interpretowane w sposób ścisły.

Dodał przy tym, że skoro zwrot kosztów pracownikowi za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych (w przypadkach w których ustawa wprost nie przewiduje zwolnienia podatkowego tego przychodu) stanowi przychód ze stosunku pracy, to na wnioskodawcy z tytułu dokonywania tego zwrotu ciążą obowiązki płatnika określone ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od redakcji

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 23b updof dotyczy określonego kręgu podatników. Ma ono zastosowanie tylko do pracowników, którym prawo do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z używaniem ich prywatnych samochodów do celów służbowych gwarantują przepisy odrębnych ustaw. Takie prawo wynika m.in. z przepisów:

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60