zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Świadczenie z ZFŚS przyznane emerytowi a zwolnienie od podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Świadczenia socjalne przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowi, będącemu pracownikiem zatrudnionym na część etatu, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.258.2017.1.IL.

Pracownik firmy przeszedł na emeryturę. Pomimo że został ponownie zatrudniony w firmie, przy wyliczaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) uwzględniono go jako emeryta. Również przyznając temu pracownikowi dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS, potraktowano go jako emeryta. Firma występując o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, wyraziła opinię, że świadczenie wypłacone emerytowi w związku z łączącym go stosunkiem pracy, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w ramach limitu rocznego w wysokości 2.280 zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 updof.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał, że na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, osobami uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu są m.in. pracownicy i ich rodziny, w tym również byli pracownicy i ich rodziny (tu: emeryci i renciści). W ocenie organu, za byłego pracownika nie można jednak uznać emeryta, który zatrudniony został przez swojego pracodawcę. W wyniku ponownego nawiązania stosunku pracy z byłym pracodawcą emeryt uzyskuje status pracownika. Oznacza to, że wartość przyznanego mu świadczenia pieniężnego w postaci dofinansowania do wypoczynku nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 updof. Przepis ten zwalnia bowiem od podatku dochodowego świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Według powołanego organu, w stanie faktycznym opisanym we wniosku, wspomniane dofinansowanie przyznane emerytowi zatrudnionemu na część etatu kwalifikować należy do przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, jest wolna od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Limit ten obejmuje przy tym również świadczenia sfinansowane z funduszy związków zawodowych.

Podsumowując, organ podatkowy stwierdził, że świadczenie socjalne przyznane ze środków ZFŚS emerytowi będącemu pracownikiem, może korzystać ze zwolnienia od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Od ewentualnej nadwyżki takich świadczeń ponad kwotę limitu przyznanych pracownikowi w roku podatkowym firma (zakład pracy) jako płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Od redakcji

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878) przewiduje m.in. nowelizację art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67 updof. Zmiany, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., zakładają zwiększenie rocznego limitu zwolnienia:

  • dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów do kwoty 3.000 zł, oraz
     
  • dla świadczeń pracowniczych finansowanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, do 1.000 zł.

Na dzień oddania niniejszego numeru czasopisma do druku ustawa ta oczekuje na podpis Prezydenta.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60