zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Czy dofinansowanie wycieczki stanowi przychód pracownika? - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Gdy uczestnictwo pracowników w wycieczce nie miało charakteru integracyjnego (nie zostało spełnione w interesie pracodawcy), uczestnicy z wycieczki skorzystali w pełni dobrowolnie i uzyskali wymierną korzyść o indywidualnym charakterze (przypisaną danemu pracownikowi), to spełnione są wszystkie trzy przesłanki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 do wystąpienia u pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.313.2017.2.LG.

Zakładowa organizacja związkowa wystąpiła do zakładu pracy o dofinansowanie ze środków ZFŚS kosztów wycieczki dla pracowników. Koszt wyjazdu skalkulowano jednostkowo u każdego uczestnika wycieczki. Obliczono go w oparciu o świadczenia, z których faktycznie skorzystała dana osoba. Pracownicy sami zgłaszali chęć udziału w wycieczce i w czasie jej trwania pozostawali na urlopie. Wycieczka nie miała cech wyjazdu integracyjnego.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy otrzymane przez pracowników dofinansowanie z ZFŚS jest u nich przychodem podlegającym opodatkowaniu? Jego zdaniem podane wcześniej okoliczności oraz fakt, że wycieczka nie była zorganizowana w jego interesie jako pracodawcy (nie był to wyjazd integracyjny) - wyraził jedynie zgodę na wniosek organizacji związkowych na dofinansowanie kosztów wycieczki ze środków ZFŚS - przesądzają, że u pracowników kwota otrzymanego dofinansowania stanowi przychód ze stosunku pracy.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Powołany organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Dokonując oceny, czy udział w wycieczce prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, oparł się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
   
 • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
   
 • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Według Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych.

Organ podatkowy uznał, że w rozpatrywanej sprawie spełnione zostały wszystkie trzy przesłanki wynikające z powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wystąpienia u pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń, a mianowicie:

 • wycieczka nie miała charakteru integracyjnego, tzn. świadczenie nie zostało spełnione w interesie pracodawcy,
   
 • uczestnicy z wycieczki skorzystali w pełni dobrowolnie,
   
 • uczestnicy wycieczki uzyskali wymierną korzyść o indywidualnym charakterze (przypisaną danemu pracownikowi).

Ostatecznie organ podatkowy uznał, że po stronie pracowników powstał przychód ze stosunku pracy, który powoduje konieczność obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy, z uwzględnieniem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Uwaga od redakcji

Omówiona interpretacja dotyczyła stanu faktycznego, w którym wycieczka nie miała charakteru integracyjnego (nie została zorganizowana w interesie pracodawcy), pracownicy skorzystali z niej dobrowolnie oraz koszty uczestnictwa w wycieczce zostały ustalone w odniesieniu do każdego jej uczestnika. W tych okolicznościach organ podatkowy uznał, że po stronie pracowników powstaje przychód ze stosunku pracy.

Należy zwrócić uwagę, że inaczej organy podatkowe rozstrzygają, w sytuacji gdy wnioskujący o wydanie interpretacji podatkowej podnoszą, że sfinansowane ze środków ZFŚS wycieczki o charakterze turystyczno-krajoznawczym mają na celu przede wszystkim integrację pracowników, czyli są zorganizowane w interesie pracodawcy. Wówczas uznają, że po stronie pracowników nie powstaje przychód. Takie stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej: z 22 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.55.2018.1.BK, z 24 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.273.2017.1.IL oraz z 4 lipca 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.117.2017.1.NPR.

W ostatniej z powołanych interpretacji czytamy, że: "(...) udział pracowników w wycieczce sfinansowanej w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która będzie miała na celu zintegrowanie załogi, umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co przełoży się na efektywność pracy i wzajemne relacje służbowe, nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracowników.

W tym stanie rzeczy skoro koszt udziału pracowników w wycieczce w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę ze środków ZFŚS, nie generuje u pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza to możliwość zastosowania względem tego świadczenia zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy".

Dokonują oceny, czy udział w wycieczce o charakterze integracyjnym prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o PIT organ podatkowy kierował się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym wyrażono pogląd, że kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast bez otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60