zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016

Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone w 2015 r., obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Nowe prawo W trakcie 2015 r. wprowadzono trzy ważne zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej. Chodzi o zmiany przepisów wprowadzone następującymi rozporządzeniami Ministra Finansów, tj.:

1) rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 931),

2) rozporządzeniem z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1470),

3) rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1978).

Przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniami, stosuje się – z pewnymi wyjątkami – od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzona ww. rozporządzeniem dotyczyła głównie:

 • zmiany nazw rozdziałów 01041 oraz 05011,
   
 • połączenia trzech rozdziałów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden,
   
 • stworzenia podziału klasyfikacji budżetowej w związku z powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej,
   
 • uchylenia rozdziału 75009 "Urzędy skarbowe" przy równoczesnym nadaniu nowej nazwy rozdziałowi 75008 "Izby skarbowe" w brzmieniu "Izby skarbowe i urzędy skarbowe",
   
 • utworzenia nowych rozdziałów, w tym rozdziału 75633 "Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" i rozdziału 85144 "System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego",
   
 • ujednolicenia i doprecyzowania nazw rozdziałów 75701 oraz 75703.

Ponadto, w paragrafach dochodowych m.in.:

 • dodano nowe paragrafy, w tym: 020 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej", 055 "Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości", 065 "Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy", 080 "Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego",
   
 • utworzono dwa nowe paragrafy w celu klasyfikowania wpływów z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (066) oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067),
   
 • zmieniono objaśnienia paragrafu 069 "Wpływy z różnych opłat" (stosuje się już od 1 kwietnia 2015 r.).

Jednocześnie dokonano uszczegółowienia niektórych paragrafów wydatków, w tym:

 • 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" – w zakresie klasyfikowania prasy oraz książek zakupionych na potrzeby jednostki, wyposażenia apteczki,
   
 • 424 o zmienionej nazwie "Zakup środków dydaktycznych i książek" – w zakresie klasyfikowania pomocy naukowych dydaktycznych i książek,
   
 • 433 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" – w zakresie wydatków ponoszonych przez gminę na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
   
 • 438 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia" – w zakresie tłumaczeń fachowych i technicznych.

Zmieniono także objaśnienia do paragrafów dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych (paragraf 441 i 442) oraz do paragrafów dotyczących klasyfikowania kosztów szkoleń pracowników (paragraf 455 i 470). Określono ponadto kogo dotyczy i co należy ujmować w nowym paragrafie wydatków 400 "Grupa wydatków bieżących jednostki".

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 22 września 2015 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzona ww. rozporządzeniem dotyczyła m.in. złącznika nr 2 "Klasyfikacja rozdziałów", gdzie w dziale "750 – Administracja publiczna" dodano rozdział:

 • 75082 "Działalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej" – przeznaczony do ewidencjonowania środków związanych z działalnością tego biura oraz
   
 • 75083 "Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu społecznego" – przeznaczony do ewidencjonowania środków związanych z realizacją zadań przez Radę Dialogu Społecznego.

Znowelizowano również załącznik nr 3 "Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków" w zakresie objaśnień do paragrafu "069 Wpływy z różnych opłat".

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 12 listopada 2015 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzona ww. rozporządzeniem dotyczyła m.in.:

 • utworzenia nowych rozdziałów, w tym:
   
  • 75084 "Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego" przeznaczonego do klasyfikowania wydatków wojewodów na wojewódzkie rady dialogu społecznego,
    
  • 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" przeznaczonego do klasyfikowania wydatków na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną w jednostkach samorządu terytorialnego,
    
  • 75515 "Nieodpłatna pomoc prawna" przeznaczonego do klasyfikowania środków związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,
    
 • zmiany objaśnień do rozdziału 75655 "Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym" (w związku ze zmianą podstawy prawnej zamieszczonej w objaśnieniach do rozdziału),
   
 • dodania w załączniku nr 3 paragrafu 038 "Wpływy z opłaty reklamowej", przeznaczonego do klasyfikowania wpływów z opłaty reklamowej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60