zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 08:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r.

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych? Według jakich zasad oraz w jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie za 2015 r.?

Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za 2015 r. należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.).

W myśl przepisów tego rozporządzenia, jednostkami zobowiązanymi do sporządzania i przekazywania sprawozdań o wydatkach strukturalnych Rb-WSa są:

a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) - jednostkowe,

b) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego - skonsolidowane zbiorcze,

Sprawozdanie Rb-WSb sporządzają natomiast:

a) kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych - jednostkowe,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych - na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego - skonsolidowane łączne.

Wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb stanowią odpowiednio załączniki nr 31 i nr 32 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a szczegółowe zasady ich sporządzania zostały opisane w "Instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych" stanowiącej załącznik nr 40 do ww. rozporządzenia.

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej informację dotyczącą zasad ich sporządzania. Z informacji tej wynika, iż dane zawarte w sprawozdaniach Rb-WSa i Rb-WSb za 2015 r., analogicznie jak w sporządzanych za lata 2007-2014, zostaną wykorzystane do weryfikacji zasady dodatkowości dotyczącej perspektywy finansowej 2007-2013, z uwzględnieniem obowiązującej dla tego okresu programowania zasady n+2. W związku z powyższym w sprawozdaniach tych należy ująć jedynie:

 • wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, tj. EFRR i EFS oraz FS w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 poniesionych w 2015 r., oraz
   
 • wydatki poniesione w 2015 r. na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych określonym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Wydatki związane z realizacją projektów w ramach perspektywy 2014-2020 (m.in. w ramach PO WER, RPO) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu o poniesionych przez daną jednostkę wydatkach strukturalnych w 2015 r. Wyłączenie tych wydatków ze sprawozdawczości Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych wynika z faktu, że dla okresu programowania 2014-2020 weryfikacja zasady dodatkowości podlegać będzie nowym zasadom określonym w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dodatkowo, szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości w perspektywie finansowej 2014-2020 określono w pkt 2 załącznika X ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, weryfikacja zasady dodatkowości będzie polegała na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji.

W zamieszczonej informacji Ministerstwo Finansów odniosło się również do sposobu i terminów przekazania sprawozdań za 2015 r. Biorąc pod uwagę zamieszczone w tej kwestii wyjaśnienia oraz przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, należy jednostkowe sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb sporządzone za 2015 r. przekazać odbiorcom (tzn. właściwej jednostce nadrzędnej) na elektroniczną skrzynkę podawczą w terminie do 31 marca 2016 r. Dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia powinien przekazać dysponentowi części budżetowej sprawozdanie Rb-WSb skonsolidowane łączne w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Natomiast sprawozdania skonsolidowane Rb-WSa (zbiorcze) lub skonsolidowane Rb-WSb (łączne sporządzone przez dysponenta części budżetowej) za 2015 r. należy przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia 2016 r. W przypadku korekt sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych, sporządza się je w obowiązującym dla danego roku wzorze sprawozdania i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia, po upływie roku, w którym dokonano korekty.

www.czasopismaksięgowych.pl
Więcej ważnych terminów dla sektora
 finansów publicznych podajemy na stronie
www.serwisbudzetowy.pl

Pozostałe zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań za 2015 r. pozostają bez zmian w stosunku do zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.