zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sprawozdaniu Rb-28S

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-28S za 2015 r. w kolumnie "zaangażowanie" powinniśmy wykazać naliczoną za ten rok trzynastkę?

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.). Regulacje zawarte w tej ustawie stanowią, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Wypłaca się je nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który to wynagrodzenie przysługuje.

Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych - stanowiącą załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 ze zm.) - w kolumnie "Zaangażowanie" sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (jednostki samorządu terytorialnego) wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Prezentowane są w niej zatem dane dotyczące zaangażowania planu wydatków budżetowych roku bieżącego na podstawie zapisów strony Ma konta 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego".

Zaangażowanie z tytułu wydatków następnego roku budżetowego, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki), nie podlega ewidencji na koncie 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" - tylko na koncie 999 "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat". W związku z tym nie jest ono wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S. Wykazywane są w nim natomiast niewymagalne zobowiązania z tego tytułu zaewidencjonowane w księgach na kontach zespołu 2.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60