zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych - jednostką budżetową. Na podstawie umowy zawartej przez dysponenta części budżetowej przekazaliśmy innej jednostce sektora finansów publicznych dotację celową. Termin na rozliczenie tej dotacji został wyznaczony już po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego. Czy saldo nierozliczonej dotacji - jako dotyczące następnego roku obrotowego - powinno zostać wykazane w aktywach bilansu w pozycji rozliczenia międzyokresowe?

Dotacje celowe to - stosownie do zapisów art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - środki przeznaczone m.in. na: finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów realizacji inwestycji, współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki pieniężne udzielone w formie dotacji, w tym dotacji celowej, podlegają szczególnym zasadom rozliczania (art. 126 tej ustawy).

Ewidencja udzielonych dotacji, w tym dotacji celowych, odbywa się w księgach rachunkowych jednostki budżetowej z wykorzystaniem kont zawartych w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, zapisem:

   1) przekazanie dotacji (WB):
      - Wn konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności
         z budżetu środków europejskich",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki",
   2) wartość dotacji uznanych za rozliczone lub wykorzystane na podstawie
        dokumentów otrzymanych od dotowanego podmiotu:
      - Wn konto 810 "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków
         europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"; saldo konta 810
         przeksięgowywane jest, w końcu roku, na konto 800 "Fundusz jednostki",
      - Ma konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu
         środków europejskich".

Przedstawione zasady ewidencji przekazania i rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych jednostki udzielającej dotacji wskazują, że ewidencja ta odbywa się wyłącznie na kontach bilansowych. Przekazanie dotacji nie powoduje powstania kosztów lub strat w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości, co uzasadniałoby ujęcie kwoty przekazanej dotacji na kontach zespołu 4 lub 5 i wykazanie jej w rachunku zysków i strat. Oznacza to, że nie znajduje uzasadnienia prezentowanie salda konta 224 - oznaczającego należność od podmiotu dotowanego z tytułu nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji - jako czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Naszym zdaniem saldo to należy wykazywać w aktywach bilansu w pozycji B.II.4. "Pozostałe należności".

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60