zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017

Wydatki strukturalne w samorządowej osobie prawnej

Czy wydatki poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na:

  • zakup samochodów egzaminacyjnych,
     
  • wymianę systemu rejestrującego przebieg egzaminów w samochodach,
     
  • wymianę mebli biurowych w sali egzaminacyjnej i pomieszczeniach administracji,
     
  • remonty bieżące budynku szkoleniowo-administracyjnego

są wydatkami strukturalnymi?

Wydatków wymienionych w pytaniu poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - jako wydatków niezwiązanych z interwencją funduszy strukturalnych - nie uznaje się za wydatki strukturalne.

Zasady tworzenia i działania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (dalej: "ośrodka") regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.). Jak wynika z art. 116 tej ustawy, ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną, a nadzór nad nim sprawuje zarząd województwa.

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy, do zadań ośrodka należy m.in.:

1) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,

2) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych,

3) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego,

4) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem.

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przedmiotowej ustawie. Przychodami ośrodka są wpływy z wykonywania zadań określonych ww. ustawą oraz z działalności gospodarczej. Ośrodek ponosi koszty z tytułu bieżącego jego utrzymania, wykonywania zadań określonych ww. ustawą oraz inwestycji związanych z jego działalnością, a także działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa (art. 119 ww. ustawy).

Jednocześnie, na podstawie regulacji określonych w art. 119 ust. 7 ww. ustawy, ośrodek zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

W kwestii dotyczącej obowiązku kwalifikowania wydatków ośrodka do wydatków strukturalnych podkreślić należy, że co do zasady, wydatki publiczne klasyfikuje się - na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - według działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności oraz paragrafów, określających rodzaj wydatku. Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych. Uwzględniając potrzebę identyfikacji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych wydane zostało - na podstawie delegacji zawartej w art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255). Klasyfikacja ta określona została w załączniku do tego rozporządzenia. Zawiera ona siedemnaście obszarów tematycznych wydatków strukturalnych.

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w poszczególnych obszarach tematycznych wydatków strukturalnych. Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Oznacza to, że wymienionych w pytaniu wydatków poniesionych przez ośrodek na zakup samochodów egzaminacyjnych, wymianę systemu rejestrującego przebieg egzaminów w samochodach, wymianę mebli biurowych w sali egzaminacyjnej i pomieszczeniach administracji, a także bieżące remonty budynku szkoleniowo-administracyjnego - jako wydatków niezwiązanych z interwencją funduszy strukturalnych - nie uznaje się za wydatki strukturalne.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60