zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Wygasł obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2017 r.

Czy w związku z wejściem w życie przepisów uchylających obowiązek stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych możemy zaprzestać stosowania tej klasyfikacji już w 2017 r.? Czy za 2017 r. powinniśmy jeszcze sporządzić sprawozdanie Rb-WSa?

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchylono obowiązek ewidencjonowania wydatków strukturalnych. Tym samym wygasł obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów sprawozdania Rb-WSa za 2017 r. oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe.

Nowe prawoZ dniem 2 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475). Celem tej ustawy było wprowadzenie usprawnień, uproszczeń i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej oraz rozwiązanie problemów wynikających z wniosków i postulatów zgłaszanych przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie środków perspektywy finansowej 2014-2020. Wprowadzone tą ustawą zmiany w ustawie o finansach publicznych spowodowały, że zniknął zarówno zapis zobowiązujący do stosowania dodatkowej klasyfikacji (uchylenie art. 39 ust. 2 ww. ustawy), jak i podstawa prawna funkcjonowania rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych (uchylenie art. 39 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy). W uchylonym art. 41 ust. 2 pkt 1 lit. j) ustawy o finansach publicznych zawarta była ponadto delegacja ustawowa dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania sprawozdań z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych.

W związku z powyższym pojawił się problem czy jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych już od 2 września 2017 r. mogą zaprzestać jej stosowania i za 2017 r. nie muszą już sporządzać sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych, mimo że obowiązek ich sporządzania wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.), a zmiana tego rozporządzenia jeszcze nie nastąpiła.

Wygasł obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2017 r.Wątpliwości te wyjaśnia pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów z 7 września 2017 r., nr PG8.4181.11.2017, które wpłynęło do Regionalnych Izb Obrachunkowych. Dotyczy ono uchylenia obowiązku stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz wygaśnięcia obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-WSa oraz Rb-WSb. W piśmie tym czytamy:

"W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie nadzorowanych przez Izbę jednostek sektora samorządowego o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych, jak również o przekazanie informacji, iż w związku z wprowadzonymi zmianami wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe.

Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Ponadto zauważa się, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy."

Treść powyższego pisma dostępna jest na stronie internetowej www.rio.gov.pl w komunikacie w sprawie sprawozdań Rb-WS i klasyfikacji wydatków strukturalnych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60