zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

Prezentacja w sprawozdaniu Rb-27S niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych

Czy niewyjaśnione kwoty należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonowane na koncie 245 "Wpływy do wyjaśnienia" powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S?

Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 245 "Wpływy do wyjaśnienia" – określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej – konto to służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Kwoty niewyjaśnionych wpłat ujmuje się na stronie Ma konta 245, a kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty – na stronie Wn tego konta.

Do wpływów do wyjaśnienia, które podlegają ewidencji na koncie 245, nie stosuje się klasyfikacji budżetowej. Jeżeli nastąpi ich wyjaśnienie i uznanie za dochód, wówczas należy je sklasyfikować w odpowiedniej dochodowej podziałce klasyfikacji budżetowej.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego nie należy ujmować stanu niewyjaśnionych kwot wynikających z konta 245 "Wpływy do wyjaśnienia". Powyższe potwierdza pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 19 sierpnia 2014 r., znak WA-0250/68/14.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60