zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 14:53
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W lutym 2017 r. otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną z datą wystawienia 1 lutego 2017 r. za okres od 20 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r. Jak zaksięgować taką fakturę?

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego
rys. Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego
Koszty zużycia energii elektrycznej za grudzień 2016 r. i styczeń następnego roku obrotowego wskazane jest odnieść - w myśl zasady memoriału - w ciężar okresów sprawozdawczych, których te koszty dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty, rozliczając je proporcjonalnie do liczby dni przypadających na każdy z miesięcy. Koszty dotyczące grudnia 2016 r. można ująć w księgach 2016 r. na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" lub na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku ujęcia kosztów energii elektrycznej zużytej w grudniu 2016 r. w księgach tego roku na podstawie sporządzonego dowodu PK, samorządowy zakład budżetowy może dokonać zapisu:

      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu"
         lub 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

W takiej sytuacji, saldo pozostające na dzień bilansowy po stronie Ma konta 300 lub konta 201 wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji C.II.1, jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Otrzymaną w następnym roku fakturę za zużycie energii elektrycznej samorządowy zakład budżetowy wprowadzi do ksiąg rachunkowych na ogólnych zasadach przyjętych w polityce rachunkowości dla takich faktur.

Przykład

I. Założenia:

  1. Samorządowy zakład budżetowy otrzymał w lutym 2017 r. fakturę za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. Kwota brutto faktury wynosi: 5.658 zł, w tym energia elektryczna za grudzień: 1.350 zł, energia elektryczna za styczeń: 3.250 zł, VAT naliczony (podlegający odliczeniu w lutym): 1.058 zł.
     
  2. Koszt zużycia energii elektrycznej dotyczącej grudnia samorządowy zakład budżetowy ujął w księgach rachunkowych 2016 r. na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". Natomiast fakturę ujął w księgach stycznia kolejnego roku obrotowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2016 r.
1. PK - koszt zużytej energii elektrycznej za grudzień 1.350 zł 401 300
B. Zapisy w księgach stycznia 2017 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup dostawy energii elektrycznej:      
   a) wartość brutto faktury 5.658 zł 300 201
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu w lutym 1.058 zł 225 300
   c) koszt energii elektrycznej zużytej w styczniu 3.250 zł 401 300

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2016 r.

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

B. Zapisy w księgach stycznia 2017 r.

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

Jeśli w ocenie zakładu koszty energii dotyczące grudnia 2016 r. zostaną uznane za nieistotne, np. z uwagi na to, że faktura zawiera koszty zużycia energii tylko za 12 dni grudnia, tj. od 20 do 30 grudnia 2016 r., wówczas może on skorzystać z uproszczenia przewidzianego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i ująć cały koszt wynikający z tej faktury w księgach rachunkowych 2017 r. Jednak zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe, o ile nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej zakładu oraz wyniku finansowego. Taki sposób rozliczania powinien ponadto wynikać z przyjętych przez zakład zasad (polityki) rachunkowości i powinien być stosowany w sposób ciągły.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60