zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W lutym 2017 r. otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną z datą wystawienia 1 lutego 2017 r. za okres od 20 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r. Jak zaksięgować taką fakturę?

Koszty zużycia energii elektrycznej za grudzień 2016 r. i styczeń następnego roku obrotowego wskazane jest odnieść - w myśl zasady memoriału - w ciężar okresów sprawozdawczych, których te koszty dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty, rozliczając je proporcjonalnie do liczby dni przypadających na każdy z miesięcy. Koszty dotyczące grudnia 2016 r. można ująć w księgach 2016 r. na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" lub na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku ujęcia kosztów energii elektrycznej zużytej w grudniu 2016 r. w księgach tego roku na podstawie sporządzonego dowodu PK, samorządowy zakład budżetowy może dokonać zapisu:

      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu"
         lub 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

W takiej sytuacji, saldo pozostające na dzień bilansowy po stronie Ma konta 300 lub konta 201 wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji C.II.1, jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Otrzymaną w następnym roku fakturę za zużycie energii elektrycznej samorządowy zakład budżetowy wprowadzi do ksiąg rachunkowych na ogólnych zasadach przyjętych w polityce rachunkowości dla takich faktur.

Przykład

I. Założenia:

  1. Samorządowy zakład budżetowy otrzymał w lutym 2017 r. fakturę za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. Kwota brutto faktury wynosi: 5.658 zł, w tym energia elektryczna za grudzień: 1.350 zł, energia elektryczna za styczeń: 3.250 zł, VAT naliczony (podlegający odliczeniu w lutym): 1.058 zł.
     
  2. Koszt zużycia energii elektrycznej dotyczącej grudnia samorządowy zakład budżetowy ujął w księgach rachunkowych 2016 r. na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". Natomiast fakturę ujął w księgach stycznia kolejnego roku obrotowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2016 r.
1. PK - koszt zużytej energii elektrycznej za grudzień 1.350 zł 401 300
B. Zapisy w księgach stycznia 2017 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup dostawy energii elektrycznej:      
   a) wartość brutto faktury 5.658 zł 300 201
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu w lutym 1.058 zł 225 300
   c) koszt energii elektrycznej zużytej w styczniu 3.250 zł 401 300

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2016 r.

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

B. Zapisy w księgach stycznia 2017 r.

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

Jeśli w ocenie zakładu koszty energii dotyczące grudnia 2016 r. zostaną uznane za nieistotne, np. z uwagi na to, że faktura zawiera koszty zużycia energii tylko za 12 dni grudnia, tj. od 20 do 30 grudnia 2016 r., wówczas może on skorzystać z uproszczenia przewidzianego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i ująć cały koszt wynikający z tej faktury w księgach rachunkowych 2017 r. Jednak zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe, o ile nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej zakładu oraz wyniku finansowego. Taki sposób rozliczania powinien ponadto wynikać z przyjętych przez zakład zasad (polityki) rachunkowości i powinien być stosowany w sposób ciągły.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60