zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego

Jesteśmy miejskim zarządem budynków (samorządowym zakładem budżetowym). Czy odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego powinno być obecnie klasyfikowane w paragrafie 097, czy 095?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294). Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem dotyczyły m.in. dodania kilku nowych paragrafów dochodów, w tym paragrafów:

 • 093 "Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych",
   
 • 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych",
   
 • 095 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów".
Więcej przeczytasz w Na temat klasyfikacji budżetowej można przeczytać
dodatku nr 9 do ZMR nr 12 z 2017 r.

Wymienione wyżej paragrafy zostały wyodrębnione z dotychczasowego paragrafu 097, do którego zmieniono jednocześnie objaśnienia. Zgodnie z nowym brzmieniem tych objaśnień, paragraf 097 "Wpływy z różnych dochodów" obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności:

 • spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,
   
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników,
   
 • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,
   
 • wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych,
   
 • wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.),
   
 • wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.
Od 1 stycznia 2017 r. odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego powinno być - naszym zdaniem - klasyfikowane, tak jak dotychczas, tzn. w paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów", a nie w paragrafie 095 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów". W paragrafie 095 należy bowiem klasyfikować kary umowne oraz odszkodowania wynikające z zawartych umów, do których zalicza się zarówno ugody, jak i polisy ubezpieczeniowe. Nie powinny być tu ujmowane odszkodowania należne na podstawie określonego aktu prawnego (ustawy).

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego należy się jednostce na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.). Przepisy art. 18 tej ustawy stanowią bowiem, iż osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby zajmującej lokal odszkodowania uzupełniającego. Ponadto, osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60