zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Ewidencja i klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont lub ulepszenie w domu pomocy społecznej

Jesteśmy domem pomocy społecznej (jednostka budżetowa). Czy wymiana poręczy przy schodach jest remontem, jeżeli dotychczasowa spełnia swoją funkcję, a wymiana nastąpi ze względów estetycznych? Jaki paragraf wydatków klasyfikacji budżetowej należy zastosować?

Uznanie wymiany poręczy przy schodach za remont bądź ulepszenie

W świetle przepisów art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego ma miejsce, gdy w wyniku przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji wartość użytkowa tego środka trwałego przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Remont polega zaś na odtworzeniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego danego składnika majątkowego, niepowodując zarazem zmian w jego użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji (nawet przy użyciu nowocześniejszych materiałów i technologii).

Zatem o tym, czy poniesione nakłady stanowią wydatki na remont i są bezpośrednio zaliczane do kosztów, czy też będą uznane za nakłady na ulepszenie środka trwałego (budynku), zwiększające jego wartość początkową zaewidencjonowaną na koncie 011 "Środki trwałe", decyduje zakres przeprowadzonych przez jednostkę prac oraz osiągnięte efekty.

W sytuacji gdy wymiana poręczy przy schodach jest dokonywana ze względów estetycznych i nie prowadzi do wzrostu wartości użytkowej budynku, należy - naszym zdaniem - uznać ją za remont, a poniesione wydatki zaksięgować, zapisem:
      - Wn konto 402 "Usługi obce" lub 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu".

Jeśli jednak w ocenie jednostki na skutek dokonanej wymiany wzrośnie wartość użytkowa obiektu, to wydatki poniesione przez jednostkę na tę wymianę wskazane jest potraktować jak ulepszenie środka trwałego. Podlegać one będą wówczas ujęciu zapisem:

      - Wn konto 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)",
      - Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu".

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na wymianę poręczy przy schodach

Szczególne zasady obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych (w tym jednostki budżetowe), wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej, zobowiązują te jednostki do grupowania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, do klasyfikowania wydatków bieżących jednostek budżetowych służą paragrafy: 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 473, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498. Natomiast do klasyfikowania wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w tych jednostkach służy generalnie paragraf 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" i 606 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych".

Sposób przyporządkowania ponoszonych przez jednostkę wydatków do paragrafów związanych z działalnością bieżącą lub inwestycyjną zależeć będzie od charakteru wykonywanych prac. Nakłady na ulepszenie środka trwałego powinny być bowiem finansowane ze środków na wydatki majątkowe, a wszelkiego rodzaju nakłady na naprawę, konserwację czy remont - powinny być finansowane z wydatków bieżących.

Jeśli wymiana poręczy przy schodach zostanie przez jednostkę uznana za remont, to poniesione na ten cel wydatki powinny zostać zaklasyfikowane do wydatków bieżących i ujęte np. w paragrafie 427 "Zakup usług remontowych". Natomiast w sytuacji, gdy wydatki te zostaną uznane za ulepszenie środka trwałego (budynku), powinny zostać zaliczone do wydatków majątkowych i ujęte w paragrafie 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

Należy przy tym zaznaczyć, iż rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu wydatków do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej powinny zapadać na etapie planowania środków, a nie już po ich wydatkowaniu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60