zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Zatwierdzenie do wypłaty dokumentów jednostki obsługiwanej

Kto w przypadku wspólnej obsługi powinien zatwierdzać do wypłaty dokumenty księgowe jednostki obsługiwanej - kierownik tej jednostki czy kierownik jednostki obsługującej?

Przepisy art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowią, iż kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Przy czym kierownik jednostki obsługującej - w przypadku wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej - jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą albo porozumieniem (por. art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych). Przepisy te wskazują wprost o odpowiedzialności za zadania z zakresu gospodarki finansowej, a nie o przekazaniu odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej pomiędzy kierownikami jednostek.

www
Więcej na temat rachunkowości
w jednostkach budżetowych można
przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl

Warto również zwrócić uwagę na przepisy art. 10c ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (a także art. 6c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 8e ust. 1 ustawy o samorządzie województwa), określające jakie zadania i obowiązki nie mogą być przedmiotem wspólnej obsługi. Wynika z nich, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Pozostawienie w gestii kierowników jednostek obsługiwanych tych kompetencji uwzględnia ukształtowanie odpowiedzialności w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Uprawnienia te - jako podstawa odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej - nie mogą zostać przekazane na inny podmiot, np. na kierownika jednostki zapewniającej wspólną obsługę, tj. na kierownika jednostki obsługującej.

W przypadku wspólnej obsługi dokumenty księgowe jednostki obsługiwanej powinien zatwierdzać do wypłaty kierownik tej jednostki, a nie kierownik jednostki obsługującej.

Potwierdza to pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 12 lipca 2016 r., znak K.0542.PZ.38.KK.2016. Czytamy w nim:

"Odpowiadając na pismo Pani Wójt (...) w sprawie wspólnej obsługi szkół w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, uprzejmie informuje, iż w ocenie Izby każda z jednostek obsługiwanych, jako odrębna jednostka organizacyjna, powinna posiadać numer identyfikacji podatkowej i rachunek bankowy oraz figurować jako nabywca na wystawianych fakturach.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...) zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek do dysponowania środkami publicznymi, co oznacza, iż zatwierdzenie do wypłaty na dowodzie księgowym powinno być dokonywane przez kierownika jednostki obsługiwanej (...)".

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60