zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Klasyfikacja paragrafowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu

Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy w jednostce budżetowej klasyfikować zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 421 "Zakup materiałów i wyposażenia", czy 422 "Zakup środków żywności"?

Zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu wskazane jest klasyfikować do paragrafu 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" z odpowiednią czwartą cyfrą.

Ponoszone przez jednostkę budżetową wydatki należy klasyfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Przepisy tego rozporządzenia stanowią, iż w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" ujmuje się zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym m.in.: leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy. Z objaśnień do tego paragrafu wynika co prawda, iż nie zalicza się do niego m.in. zakupu środków żywności (zakup ten ujmowany jest w paragrafie 422), jednak zakupione przez jednostkę na potrzeby sekretariatu artykuły spożywcze nie są środkami żywności. Są to raczej materiały związane z funkcjonowaniem jednostki.

Klasyfikacja paragrafowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Dlatego - naszym zdaniem - poniesiony przez jednostkę wydatek na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu nie powinien być ujmowany paragrafie 422 "Zakup środków żywności". Właściwym dla tych wydatków wydaje się być paragraf 421. Powyższe potwierdza wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 8 lipca 2018 r., znak WIAS/0602/122/25/2016.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60