zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
23.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Finansowanie z budżetu gminy jubileuszu ochotniczej straży pożarnej

Czy z budżetu gminy można sfinansować imprezę z okazji jubileuszu powstania ochotniczej straży pożarnej?

Z budżetu gminy nie można sfinansować imprezy zorganizowanej z okazji jubileuszu powstania ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Zasady finansowania OSP przez gminę określają przepisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.). W myśl tych przepisów, gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej (ubezpieczenie imienne lub zbiorowe niezmienne) oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Sfinansowanie z budżetu gminy imprezy z tytułu jubileuszu powstania OSP nie jest kosztem wskazanym w art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tj. kosztem wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP.

Sfinansowanie bezpośrednio z budżetu gminy zadania w postaci imprezy z okazji jubileuszu OSP naruszyłoby ponadto przepis art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Zadanie to nie leży bowiem w sferze zadań publicznych realizowanych przez gminę.

W świetle powyższego należy także przytoczyć stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 25 czerwca 2015 r. (znak WA 4120-1/2015/w), z którego wynika, iż zadania gminy w zakresie finansowania OSP uregulowane w przepisach ustawy o ochronie przeciwpożarowej - w tym w art. 32 tej ustawy - nie przewidują finansowania przez gminę imprezy z okazji jubileuszu OSP.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60